PGS - screening 24 chromosomów (NGS) - badanie 1 zarodka

4 600,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (NGS) - badanie 2 zarodków

6 000,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (NGS) - badanie 3 zarodków

7 400,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (NGS) - badanie 4 zarodków

8 800,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (NGS) - badanie 5 zarodków

10 200,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (NGS) - badanie 6 zarodków

11 600,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (NGS) - każdy kolejny zarodek powyżej 6

700,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (aCGH) - do 8 zarodków

13 600,00 zł

PGS - screening 24 chromosomów (aCGH) - każdy kolejny zarodek

1 200,00 zł

PGD - rearanżacje chromosomowe: translokacje, inwersje - do 8 zarodków

14 300,00 zł

PGD - rearanżacje chromosomowe: translokacje, inwersje - każdy kolejny zarodek

1 200,00 zł

PGD - choroby jednogenowe - pierwszy cykl niezależnie od liczby zarodków

22 600,00 zł

ZPGD - choroby jednogenowe - każdy kolejny cykl

12 500,00 zł

Pencil

Aktualności

Przez dziurkę od klucza – wizyta w Vitrolive!

5e060f3827d67_p
calendar

Dowiedz się, jak leczymy:

śro 29 stycznia

VL_WP

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.