This section is designed to help you choose the right clinic, and to demystify what your fertility journey might look like. We want to give you an idea of what you’ll do, and who you’ll meet along the way. There are plenty of links to more information about each stage.

We have put together pathways for the following scenarios. We hope this explains how we can help you try to start or grow your family. If you have any further questions please don’t hesitate to call the clinic, where someone will be available to talk things over.

Typical IVF journey

A typical IVF journey can also be called a ‘stimulated cycle’. Here, treatment will involve drugs that stimulate your body so we can collect a number of eggs for fertilisation.

Read more

slide

Donor or frozen embryo treatments

You might be returning for treatment using your own frozen or donor frozen embryos. This does not need any of the stimulating drugs so is termed an un-stimulated cycle and the journey is very similar.

Read more

page-img1

Other treatment types

There are a number of ways we can help you to start or grow a family. What you need will depend on your individual situation: it could be surrogacy, fertility preservation, egg freezing, help from donors, surgery, or embarking on a natural cycle to try to have a child.

If you’re not sure which options are best for you, call us at the clinic, and we can talk through what you need.

Whatever your journey, there are a few key stages that apply to everyone who comes to the clinic for treatment.

Read more

page-img2
Pencil

Check out our latest news post

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Matki

VL_ico_13
calendar

Workshops für die Patienten

Wed 3 June

VL_ico_08

Call us on +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.