Nadrzędnym dokumentem opisującym prawa Pacjenta jest Karta Praw Pacjenta. To zbiór przepisów pochodzących z różnych aktów (m.in. Konstytucji RP i Ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), które określają zbiór praw każdego polskiego Pacjenta, m.in. prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w trakcie udzielania świadczeń medycznych. Aktualny tekst Karty Praw Pacjenta można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowo, jako klinika biorąca pod uwagę potrzeby Pacjentów, przestrzegamy w naszym ośrodku standardów przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN. Standardy te, powstałe w wyniku szerokich konsultacji społecznych z niepłodnymi Pacjentami, zbierają najważniejsze oczekiwania i wyrażają głos społeczny chorych. W Vitrolive zapewniamy, że:

1. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania zrozumiałej informacji na temat stanu swojego zdrowia i zalecanego postępowania medycznego.
2. Każdy pacjent ma prawo do wyboru rodzaju terapii w oparciu o swoje indywidualne potrzeby i stan zdrowia.
3. Każdy pacjent ma prawo do odmówienia terapii.
4. Każdy pacjent ma prawo do bycia leczonym w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną i powinien być leczony zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).
5. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej intymności oraz do szacunku wobec podjętych przez niego decyzji dotyczących leczenia.
6. Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej godności bez względu na przynależność etniczną, narodowościową, rasową, stan zdrowia, wiek, uwarunkowania genetyczne, przekonania, orientację seksualną i stan cywilny.
7. Dokumentacja medyczna pacjenta będzie wydana przez ośrodek na jego każdorazową prośbę i niezwłocznie.
8. W przypadku par niepłodność powinna być zawsze postrzegana i komunikowana przez personel jako problem pary niezależnie od tego, czy wystąpił czynnik męski, żeński czy oba jednocześnie.

Pencil

Aktualności

Bezpieczeństwo Pacjentek ciężarnych w Vitrolive

SU_PTGiP
calendar

Dowiedz się, jak leczymy:

śro 1 kwietnia

VL_IDP

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.