Doktor Ciepiela jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Od marca 2015 roku jest Sekretarzem Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Związany z Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VitroLive od początku jego istnienia w 2007 roku. W obrębie Uniwersytetu w latach 2005-2008 zatrudniony w Klinice Rozrodczości i Ginekologii PAM, następnie 2008-2015 w Klinice Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM, a obecnie w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego PUM, gdzie zajmuje się pracą naukową oraz kształceniem studentów. W 2012 roku uzyskał specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa. Również w 2012 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu embriologii człowieka zatytułowaną: „Analiza danych embriologicznych w optymalizacji skuteczności leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie”. W 2019, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe, zdał dwuetapowy egzamin i uzyskał tytuł specjalisty w zakresie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Wiedzę i doświadczenie systematycznie poszerza na kursach w kraju i zagranicą. Szczególne zainteresowania zawodowe to endokrynologia ginekologiczna oraz patologia wczesnej ciąży.

VL_20_lek_Ciepiela_02

Działalność Naukowo-Badawcza

  • Biotechnological and clinical outcome of in vitro fertilization in non-obese patients with polycystic ovarian syndrome – LINK
  • Comparison of embryological and clinical outcome in GnRH antagonist vs. GnRH agonist protocols for in vitro fertilization in PCOS non-obese patients. A prospective randomized study – LINK
  • Isolated severe hydrothorax with respiratory distress as a main manifestation of ovarian hyperstimulation syndrome preceded by respiratory tract infection caused by Haemophilus influenza – LINK
  • Radiotherapy versus radiochemotherapy with cisplatin in treatment of cervical cancer – LINK
  • Arachidonic and Linoleic Acid Derivatives Impact Oocyte ICSI Fertilization – A Prospective Analysis of Follicular Fluid and a Matched Oocyte in a ‚One Follicle – One Retrieved Oocyte – One Resulting Embryo’ Investigational Setting – LINK
Pencil

Aktualności

Przez dziurkę od klucza – wizyta w Vitrolive!

5e060f3827d67_p
calendar

Dowiedz się, jak leczymy:

śro 29 stycznia

VL_WP

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.