REFUNDACJA IN VITRO

Jeżeli spełniasz/spełniacie poniższe kryteria – macie Państwo prawo starać się o udział w programie refundacyjnym.

1. Jeżeli macie rozpoznaną i udokumentowaną przyczynę niepłodności lub od co najmniej 12 miesięcy leczycie się nieskutecznie, a partnerka/żona nie ukończyła 40 lat. W takim przypadku wskazania do IVF obejmują:
a) rozpoznany czynnik jajowodowy:
• trwałe uszkodzenie jajowodów,
• stwierdzony brak szansy na powodzenie leczenia operacyjnego niepłodności,
• upośledzona funkcja jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji mikrochirurgicznej,
b) rozpoznany czynnik jajnikowy niepłodności: brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania,
c) endometriozę
d) niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna):
• u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,
• u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy;
e) rozpoznany czynnik męski:

2. Jeżeli jesteście pacjentami z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych lub zakaźnych (osoby, u których w wyniku leczenia choroby podstawowej lub z innych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości).

Nie masz/macie szans na udział w programie refundacyjnym jeżeli:

1. brak jest możliwości wystymulowania lub pobrania komórek rozrodczych od jednego z Was;
2. istnieje potencjalne ryzyko braku odpowiedzi na stymulację jajeczkowania (wg oceny lekarza, w oparciu o badania dodatkowe);
3. stwierdzono nawracające utraty ciąż w tym samym związku;
4. rozpoznano wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży;

Po zakwalifikowaniu pary (ostateczna decyzja należy do lekarza kwalifikującego) do zapłodnienia pozaustrojowego wszystkie procedury są finansowane w ramach programu.

W ramach Programu każda para ma prawo skorzystać z procedury wspomaganego rozrodu trzykrotnie.

Kolejny cykl pobrania i zapłodnienia komórki jajowej nie może być wykonany bez wykorzystania wszystkich wcześniej uzyskanych i przechowywanych zarodków.

vitro_refundacja

Ważne informacje

• refundacja IVF nie dotyczy kosztów leków – za leki pacjenci płacą SAMI;

• zgłoszenie do programu nie jest tożsame z kwalifikacją do programu

• wiek kobiety <40 lat jest istotny w dniu kwalifikacji – leczenie aż do pełnego refundowanego cyklu programowego (3x) może odbywać się nawet po ukończeniu 40 rż;

• pacjent zdyskwalifikowany w rejestrze nie może ponownie podlegać rejestracji i kwalifikacji w innym ośrodku;

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy specjalne numery telefonów, pod którymi uzyskacie dodatkowe informacje, w razie niejasności. 1. Telefon komórkowy: 784 506 2592. Telefon stacjonarny: 91 886 92 73