Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
AKTUALNOŚCI

ZE ŚWIATA VITROLIVE

Program leczenia niepłodności dla Szczecina bardziej popularny niż zakładano!

Jak pamiętacie, Vitrolive uzyskało dofinansowanie do realizacji procedur zapłodnienia pozaustrojowego przez Gminę Miasto Szczecin w ramach „Programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców miasta Szczecina” pozwalające na wykonanie 85 cykli leczenia. „W naszej klinice w ciągu 2 miesięcy trwania Programu z dofinansowania skorzystało 10 Par, kolejnych 29 Par przeszło pozytywną kwalifikację pod względem administracyjnym (tzn. Pary złożyły oświadczenia o przystąpieniu do udziału w Programie oraz dokumentację, potwierdzającą odprowadzanie podatków do szczecińskiego urzędu skarbowego). Obecnie Pary te są w trakcie diagnostyki lub weszły w ścieżkę terapeutyczną. Sukcesywnie spływają kolejne wnioski.” – informuje dr Anna Janicka, Dyrektor ds. jakości i rozwoju w Vitrolive.

Już dzisiaj zainteresowanych pacjentów jest więcej niż pula przyznanych środków. Nie każda Para spełniająca kryteria kwalifikacji będzie zatem mogła skorzystać w tym roku z dofinansowania w naszej klinice. W chwili obecnej umowa z Gminą Miasto Szczecin gwarantuje przeprowadzenie 29 cykli leczenia w 2019 r., 28 w roku 2020 i również 28 w roku 2021. Mamy jednak nadzieję na zwiększenie środków i możliwość pomocy większej liczbie Par. Stosowny wniosek złożyliśmy miesiąc temu. Czekamy na decyzję.

Procedura in vitro jest bardzo kosztowna – monitorowanie jajeczkowania w trakcie stymulacji, punkcja w znieczuleniu ogólnym, zapłodnienie pozaustrojowe, hodowla i transfer zarodka/ów to koszt ponad 7 tys. zł. Na koszty całkowite procedury składają się dodatkowo koszty związane z realizacją badań laboratoryjnych i zakupem leków do stymulacji hormonalnej. Koszty te ustalane są indywidualnie i zależą od rodzaju zleconych badań, rodzaju stosowanych leków, dawki i czasu ich przyjmowania. Kolejny wydatek to koszty związane mrożeniem i przechowywaniem zarodków, jeśli powstanie więcej zarodków niż można przenieść do jamy macicy.

Dofinansowanie w kwocie do 5 000 zł to ogromne wsparcie ze strony Miasta i otwarcie możliwości na tę formę terapii. Dla wielu Par właśnie czynnik finansowy jest główną determinantą limitującą przystąpienie do procedury in vitro. Nie dziwi nas zatem tak ogromne zainteresowanie Programem w naszej klinice. Szczecinianie realizujący leczenie w miejscu zamieszkania mogą skorzystać z pełnej formy wsparcia, nie ponoszą bowiem kosztów związanych z podróżami do innego miasta, zakwaterowaniem i wyżywieniem czy koniecznością przerwania pracy. Leczenie w naszym ośrodku jest dla naszych mieszkańców najmniej obciążające organizacyjnie, logistycznie i finansowo.

Przypominamy: kto może zakwalifikować się do Programu?
1) Pary, które uczestniczyły w programie polityki zdrowotnej pn.: “Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020”, realizowanym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie i u których stwierdzono bezwzględną przyczynę niepłodności lub posiadają inną dokumentację medyczną potwierdzającą przyczynę niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu;
2) Wiek kobiety mieści się w przedziale od 25 do 40 lat (wg rocznika urodzenia), wiek mężczyzny od 25 do 55 roku życia (wg rocznika urodzenia) w dniu zgłoszenia się do Programu po raz pierwszy; w przypadku bezwzględnego wskazania do leczenia niepłodności dolną granicę wieku kobiety ustala się na 20 lat;
3) Pary, które pozostają w związku małżeńskim lub partnerskim;
4) Pary, które są mieszkańcami Miasta Szczecin, co najmniej od 1 stycznia 2017 r. Weryfikacja na podstawie kserokopii pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą szczecińskiego urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub zaświadczenia ze szczecińskiego urzędu skarbowego, potwierdzającego złożenie zeznania lub kserokopii urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą stroną PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający udział w Programie.

Jeśli to program dla Ciebie, skontaktuj się z Recepcją Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive: 91 88 69 260.