Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Bank komórek rozrodczych i zarodków

Mimo coraz doskonalszych metod leczenia niepłodności, są Pary, które swoje marzenie o szczęśliwym rodzicielstwie mogą spełnić jedynie dzięki komórkom podarowanym przez Dawczynie. W VitroLive z powodzeniem prowadzimy Program Dawstwa Komórek Jajowych, który – przy zachowaniu pełnej anonimowości i poczuciu komfortu po obu stronach – pozwala na skuteczne leczenie Par pozbawionych szans na urodzenie dziecka bez wsparcia zewnętrznego.

Ustawa o leczeniu niepłodności, które weszła w życie 1 listopada 2015 roku, oraz wydane do niej rozporządzenia regulują m.in. sposoby postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Zgodnie z prawodawstwem polskim dawstwo komórek przeprowadza się na podstawie dopasowania dawcy i biorcy pod względem cech fenotypowych (zespół cech określających funkcjonowanie organizmu). Przekazanie komórek jajowych bądź nasienia następuje po podpisaniu zgody przez dawcę na przeprowadzenie badań lekarskich i laboratoryjnych. Ze względu na konieczność redukcji liczby genetycznie spokrewnionego ze sobą potomstwa, ustawa ogranicza liczbę dzieci urodzonych z zastosowania gamet danego dawcy.

Dawca nie może otrzymać wynagrodzenia za przekazanie gamet, ale może wnioskować o zwrot kosztów poniesionych w toku przeprowadzanej procedury. Biorcy komórek rozrodczych są zobowiązani podpisać zgodę na przyjęcie gamet (wymagana zgoda biorczyni i jej męża/partnera). Osoby pozostające w związkach nieformalnych muszą dodatkowo złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed urzędnikiem stanu cywilnego przed wszczęciem procedury przeniesienia gamet.

Wszystkie osoby zainteresowane zarówno biorstwem, jak i dawstwem zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem Programu Dawstwa Komórek Jajowych realizowanego w VitroLive:

dr n. med. Anny Janicka

tel: 91 88 69 260

e-mail: anna.janicka@vitrolive.pl