7 września, 2021

Mamy zgody Ministerstwa Zdrowia – działamy celująco!

Drodzy Pacjenci! Z dumą informujemy, że otrzymaliśmy kolejne pozwolenia Ministerstwa Zdrowia na wykonywanie czynności ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji oraz wykonywanie czynności banku komórek rozrodczych i zarodków w zakładzie leczniczym.

Nasza klinika przeszła cykliczną, najwyższą inspekcję Ministerstwa Zdrowia celująco i, po wnikliwej kontroli stwierdzono, że możemy wykonywać zabiegi in vitro i inseminacje przez kolejne 5 lat. Sprawdzano m.in. standardy kliniczne i laboratoryjne, uprawnienia personelu, jakość pracy, dokonano przeglądu technicznego urządzeń, stosowanych materiałów medyczne, weryfikowano dostosowanie kliniki do wykonywanych procedur, opinie sanepidu itp.

Przeszliśmy kontrolę i będziemy dalej rozwijać się dla Was!