17 października, 2020

Nowe wytyczne: kobiety ciężarne i test podwójny

Wśród obowiazujących wytycznych medycznych pojawiły się nowe wskazówki dotyczące diagnostyki przesiewowej w ciąży pod nazwą: „Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym – 2020 rok”.

Zgodnie z zaleceniami, w trosce o bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość wykonywanych świadczeń, badanie ultrasonograficzne powinno być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia
i kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami wydawanymi przez organizacje krajowe oraz międzynarodowe oraz poddających swe wyniki okresowej kontroli i audytowi. W naszym zespole taką osobą jest dr Jerzy Węgrzynowski. Jest on pierwszym specjalistą w województwie zachodniopomorskim posiadającym certyfikat Sekcji Echokardiografii i Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz jednym z nielicznych lekarzy w Polsce z Certyfikatem Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu. Od 2019 r. zasiada też w Zarządzie głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologii Prenatalnej.

W nowych zapisach rekomendacji dr Węgrzynowski wskazuje na kluczową rolę zdania: „Niewłaściwe jest zastępowanie badania biochemicznego badaniem cffDNA, ponieważ markery biochemiczne nie służą tylko do oceny ryzyka trisomii.” Oznacza to, że kobiety ciężarne powinny wykonywać test podwójny, a nie tylko badania DNA płodowego z krwi matki.

Całość rekomendacji znajdziecie tu.