18 marca, 2020

Przegląd zaleceń eksperckich dla postępowania podczas pandemii COVID-19

Czołowe krajowe i globalne organizacje naukowe w obszarze leczenia niepłodności bardzo szybko odpowiadają na pytania, jak prowadzić leczenie podczas trwania pandemii koronawirusa. Celem publikowanych i aktualizowanych przez nich zaleceń jest dostarczanie praktykom wskazówek, które mają chronić zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a także uwzględniać potrzeby i marzenia osób doświadczających niepłodności. Eksperci związani z medycyną rozrodu rozumieją, jak silne i ważne są aspiracje rodzicielskie par, dlatego wytyczne są regularnie oceniane i dostosowywane do tego, by – oczywiście priorytetowo chronić – ale również najpilniej wznowić kompleksową, niczym nie ograniczoną opiekę nad płodnością.

Dowodem na niewątpliwą odpowiedzialność społeczną, wychodzącą naprzeciw ogólnokrajowym zaleceniom dotyczącym zdrowia publicznego, jest dokument Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19 oraz jego aktualizacje z dnia 25 kwietnia 2020 roku oraz początków czerwca 2020 roku. Treść opinii powstała przy współpracy naszego Eksperta – prof. Rafała Kurzawy, pełniącego funkcję Wiceprezesa PTMRiE.

Polscy liderzy opinii podkreślają, że niepłodność jest poważną chorobą, która wymaga leczenia i w wielu przypadkach jej terapia nie może być odraczana. Zalecają m.in. wszystkim pacjentom starającym się o ciążę, zarówno planującym leczenie niepłodności jak i będącym w trakcie leczenia (nawet jeśli nie spełniają kryteriów diagnostycznych zakażenia COVID-19), szczególną ostrożność podczas starań i leczenia.

Odroczenie nie jest zalecane w określonych sytuacjach. Zaleca się jak najszybsze wdrożenie każdego rodzaju terapii mającej na celu zachowanie płodności u pacjentów przed leczeniem onkologicznym. U pacjentów z rozpoznaną niepłodnością rekomenduje się indywidualną analizę sytuacji zdrowotnej oraz rozpoczęcie niezbędnej diagnostyki i leczenia pacjentów zdrowych, u których szanse na dziecko mogą zmniejszać się wraz z upływem czasu. Dopuszcza się przeprowadzanie zabiegów wspomaganego rozrodu zgodnie z odpowiednio przygotowanymi procedurami bezpieczeństwa minimalizującymi ewentualne ryzyko transmisji SARS-CoV-2.

Ważnym aspektem jest to, by (jeśli z jakichkolwiek powodów są stosowane), zaprzestać u już leczących się osób wykorzystywania terapii immunomodulacyjnych. Pełną treść polskich rekomendacji z 16 marca 2020 i ich późniejsze aktualizacje znaleźć można na stronie PTMRiE.

W ciągu ostatnich dni dokument przedstawiający zalecenia dot. postępowania z pacjentem i zalecenia kliniczne podczas pandemii koronawirusa (COVID-19) opublikowało American Society for Reproductive Medicine. Główne rekomendacje amerykańskich specjalistów dotyczą zawieszenia rozpoczynania nowych cykli leczenia, czasowego odroczenia operacji planowanych i niepilnych procedur diagnostycznych oraz minimalizacji interakcji osobistych i wykorzystania strefy telezdrowia i konsultacji on-line. Pełną treść wytycznych znaleźć można tu.

W obliczu rosnącej liczby przypadków zakażenia koronawirusem i szeroko rozpowszechnionych inicjatyw mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii, European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) potwierdza swoje zalecenie, aby członkowie Towarzystwa postępowali zgodnie z poradami władz lokalnych i krajowych, w szczególności z krajowymi codziennymi aktualizacjami porad, z zachowaniem zgodności tam, gdzie to możliwe: https://www.eshre.eu/Press-Room/ESHRE-News#CoronaStatement27feb.

Troszczmy się o siebie i bliskich! Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu ze swoim lekarzem lub recepcją kliniki. Bądźcie także pewni, że w obecnej sytuacji nie wyobrażamy sobie zostawić Was samych! Wszystkim Pacjentom, nowym i obecnym, gorąco polecamy konsultację on-line (z opcją video) lub telefoniczną. Każda e-konsultacja to oszczędność kosztów wizyty standardowej, nie licząc kosztów związanych z dojazdem do kliniki, oszczędnością czasu i zwiększeniem bezpieczeństwa Pacjenta. Porada uzyskana podczas rozmowy zdalnej jest pełnowartościowa i udokumentowana medycznie w e-karcie Pacjenta. Zalecenia po e-konsultacji mogą być udostępniane Pacjentowi przez Portal Pacjenta, a lekarz może spokojnie wystawić Wam e-receptę. Wszystko odbywa się dokładnie tak, jak w gabinecie lekarskim. Jeśli w trakcie rozmowy okaże się, że konieczne jest badanie ginekologiczne, badanie USG lub pobranie krwi do badań, zaprosimy Was na spotkanie do kliniki. Warto skorzystać z tej opcji.