10 czerwca, 2019

Sukces na celujący: nasze Pary w Szczecinku mają powody do celebracji!

Takie wieści uwielbiamy najbardziej: wszystkie Pary biorące udział w programie in vitro dla mieszkańców Szczecinka są w ciąży! Rekrutacja do programu wciąż trwa, dlatego zachęcamy do zapoznania się z zasadami kwalifikacji do dofinansowania leczenia niepłodności metodą IVF w klinice Vitrolive.

Przypominamy, iż program obejmuje dofinansowanie kosztów co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur biotechnologicznych zapłodnienia pozaustrojowego. Koszt dofinansowania jednej procedury może wynieść do 5 000 zł, nie więcej jednak niż 80% kosztów całej procedury biotechnologicznej.

Aby móc starać się o dofinansowanie leczenia in vitro, należy spełniać poniższe warunki:
1. Poddać się wcześniejszemu leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem/posiadać bezpośrednie wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego.
2. Ubiegać się o dofinansowanie do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego realizowanego w ramach programu tylko u jednego realizatora programu – podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń polegających na leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.
3. Być mieszkańcami Szczecinka od 1 stycznia 2016 roku i w dniu kwalifikacji.
4. Wymagany wiek kobiety to 20-40 lat (wg roku urodzenia).
5. Wymagania medyczne to AMH > 0,7 ng/ml; FSH < 15 mU/ml. 6. Pary muszą być mieszkańcami Szczecinka od 1 stycznia 2016 i w dniu kwalifikacji. 7. Kryterium wykluczenia stanowią m.in. nawracające utraty ciąż (>3) i nieprawidłowa odpowiedź na stymulację (brak oocytów w 2 cyklach stymulacji).

Zapraszamy!