20 sierpnia, 2021

Sympozjum PTMRiE z naszymi specjalistami już 3-4.09.2021

Podnoszenie kwalifikacji i ciągłe szkolenie się pozwala członkom naszej załogi oferować najlepszą opiekę medyczną, jakiej możesz potrzebować. Dzięki uczestnictwu (także w roli prelegentów i organizatorów!) w konferencjach medycznych poszerzamy swoją wiedzę i rozwijamy umiejętności praktyczne.

Już za 2 tygodnie, 3-4 września 2021 roku, w Warszawie odbędzie się kolejne coroczne Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii. Organizowana pod nazwą „Niepłodność jako problem społeczny, medyczny i wyzwanie współczesnej embriologii” konferencja otworzona zostanie powitaniem naszego specjalisty, Prezesa PTMRiE, prof. Rafała Kurzawy. Oprócz inauguracji, Profesor będzie także wygłaszał prelekcję nt. leczenia niepłodności u pacjentek z chorobami autoimmunologicznymi. W drugim dniu spotkania reprezentantka naszej kliniki – dr Anna Janicka – opowiadać będzie o skuteczności zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce i przedstawi wyniki leczenia na podstawie danych pochodzących z EIM/MZ/programów miejskich.

Co oprócz tego zostanie zawarte w prelekcjach dla lekarzy i innych zawodów medycznych? Komitet Naukowy zadbał o to, by odpowiedź na potrzebę edukacji, ale i dać przestrzeń do dyskusji na temat współcześnie stawianych przed problemem niepłodności wyzwań.

Sympozjum PTMRiE od lat zalicza się do najważniejszych wydarzeń edukacyjnych w dziedzinie medycyny rozrodu w kraju. Stanowi unikalną platformę wymiany wiedzy i doświadczenia oraz jest miejscem owocnych debat wśród jego uczestników, które wskazują dalszy kierunek rozwoju leczenia niepłodności w Polsce. Z dumą zapraszamy na nie specjalistów grup zawodowych zajmujących się profilaktyką i leczeniem niepłodności technikami medycznie wspomaganej prokreacji oraz pracą naukową w tej dziedzinie.

Rejestracja na wydarzenie, dokładny program, kontakt do organizatora logistycznego i pozostałe niezbędne informacje dostępne są na stronie: www.sympozjum.ptmrie.pl.