7 października, 2019

Zanieczyszczenie powietrza – jak wpływa na powodzenie procedur zapłodnienia in vitro?

Jak podaje coraz więcej doniesień naukowych zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza PM2,5 oraz PM10 istotnie wpływa na ludzkie zdrowie, zwiększając m.in. ryzyko chorób sercowo-naczyniowych czy układu oddechowego. Czy może ono także zmniejszać szanse na powodzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego? Odpowiedź pojawiła się na łamach amerykańskiego czasopisma Human Reproduction.

Badacze z Emory University School of Medicine dokonali analizy danych 253 528 cykli zapłodnienia pozaustrojowego, z czego 230 243 odbyło się z transferem co najmniej jednego ludzkiego zarodka. Dla obszarów zamieszkania pacjentek obliczono średnie dzienne stężenia PM2,5 i O3 dla okresu rozpoczęcia cyklu do pobierania oocytów (T1), pobierania oocytów do transferu zarodka (T2) i transferu zarodka + 14 dni (T3).

Znany jest już fakt, że narażenie przyszłej matki na zanieczyszczenie powietrza (PM2,5, tlenki azotu, tlenek węgla lub ozon) może zwiększać ryzyko powikłań okołoporodowych. Jak się okazało, w przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego we wszystkich trzech analizowanych punktach czasowych poziom ozonu okazał się być słabo, ale jednak dodatnio skorelowany z implantacją i urodzeniem żywego dziecka. Co zaskakujące, stężenie PM2,5 nie było istotnie związane z powodzeniem in vitro.