Postępowanie terapeutyczne dla każdego Pacjenta jest dostosowane do jego potrzeb i sytuacji klinicznej, a ostateczny koszt leczenia jest omawiany z Parą przed rozpoczęciem
leczenia.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych scenariuszy obrazujących przedziały cenowe oferowanych przez nas zabiegów:

Scenariusz 1

Zapłodnienie pozaustrojowe z zastosowaniem gamet własnych (IVF/ICSI)


[1] Zależnie od sytuacji klinicznej pacjentki
[2] Zależnie od sytuacji klinicznej pacjenta i odbywania przez pacjenta podróży i możliwości jego narażenia na czynniki zakaźne oraz właściwości oddawanych komórek
[3] Koszty przybliżone, całkowita kwota zależy od rodzaju stosowanych leków, dawki i czasu ich przyjmowania

Badania laboratoryjne przed zabiegiem – kobieta

470 – 1650 zł (1)

Badania laboratoryjne przed zabiegiem – mężczyzna

250 – 1300 zł (2)

Monitorowanie jajeczkowania, punkcja jajników (pobranie komórek jajowych), zapłodnienie pozaustrojowe, hodowla zarodków do 2-3 lub 5 dnia

5500 zł

Znieczulenie ogólne

600 zł

Transfer zarodka (ET)

1200 zł

Leki do stymulacji hormonalnej

2000 – 5000 zł (3)

RAZEM

10020 – 15250 zł

Scenariusz 2

Zapłodnienie pozaustrojowe z zastosowaniem nasienia anonimowego dawcy (IVF-SD lub ICSI-SD)


[1] Zależnie od sytuacji klinicznej pacjentki
[2] Koszty przybliżone, całkowita kwota zależy od rodzaju stosowanych leków, dawki i czasu ich przyjmowania

Badania laboratoryjne przed zabiegiem – kobieta

470 – 1650 zł (1)

Monitorowanie jajeczkowania, kwalifikacja i dobór dawcy, punkcja jajników (pobranie komórek jajowych), zapłodnienie pozaustrojowe, hodowla zarodków do 2-3 lub 5 dnia

6600 zł

Znieczulenie ogólne

600 zł

Transfer zarodka (ET)

1200 zł

Leki do stymulacji hormonalnej

2000 – 5000 zł (2)

RAZEM

10870 – 15050 zł

Scenariusz 3

Inseminacja nasieniem męża/partnera (IUI-H)


[3] Koszty przybliżone, całkowita kwota zależy od rodzaju stosowanych leków, dawki i czasu ich przyjmowania

Badania laboratoryjne przed zabiegiem – kobieta

470 zł

Inseminacja domaciczna nasieniem męża

700 zł

Leki

10 - 1000 zł (3)

RAZEM

1180 - 2170 zł

Scenariusz 4

Prewencja płodności


[1] Zależnie od sytuacji klinicznej pacjentki
[2] Zależnie od sytuacji klinicznej pacjenta i odbywania przez pacjenta podróży i możliwości jego narażenia na czynniki zakaźne oraz właściwości oddawanych komórek
[3] Koszty przybliżone, całkowita kwota zależy od rodzaju stosowanych leków, dawki i czasu ich przyjmowania

Badania laboratoryjne

470 – 1650 zł (1)

Leki do stymulacji hormonalnej

2000 – 5000 zł (3)

Prewencja płodności (mrożenie oocytów): monitorowanie jajeczkowania, punkcja jajników, mrożenie komórek jajowych (1 słomka, tj. 1-3 komórki jajowe), roczne przechowywanie komórek jajowych

3700 zł

Każda kolejna słomka

1100 zł

Znieczulenie ogólne

600 zł

Pencil

Aktualności

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Matki

VL_ico_13
calendar

Workshops für die Patienten

śro 3 czerwca

VL_ico_08

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.