PGT-A (PGS) - SCREENING 24 CHROMOSOMÓW (NGS) - BADANIE PIERWSZEGO ZARODKA (W TYM KONSULTACJA GENETYCZNA)

3 100,00 zł

PGT-A (PGS)- SCREENING 24 CHROMOSOMÓW (NGS) - BADANIE KAŻDEGO KOLEJNEGO ZARODKA

2 200,00 zł

PGT-SR - REARANŻACJE CHROMOSOMOWE - USTAWIENIE METODY + BADANIE PIERWSZEGO ZARODKA (W TYM INTERPRETACJA KARIOTYPÓW PARY, KONSULTACJA GENETYCZNA COOPERGENOMICS, KONSULTACJA EMBRIOLOGICZNA)

7 300,00 zł

PGT-SR BADANIE KAŻDEGO KOLEJNEGO ZARODKA

2 400,00 zł

PGT-M - CHOROBY JEDNOGENOWE - USTAWIENIE METODY + BADANIE PIERWSZEGO ZARODKA (W TYM INTERPRETACJA DOSTĘPNYCH WYNIKÓW BADAŃ GENETYCZNYCH, POBRANIE I ANALIZA DNA OD PARY NA POTRZEBY UTWORZENIA TESTU, KONSULTACJA GENETYCZNA COOPERGENOMICS, KONSULTACJA EMBRIOLOGICZNA)

13 100,00 zł

PGT-M - BADANIE KAŻDEGO KOLEJNEGO ZARODKA

2 500,00 zł

Pencil

Aktualności

Bezpieczeństwo Pacjentek ciężarnych w Vitrolive

SU_PTGiP
calendar

Dowiedz się, jak leczymy:

czw 23 kwietnia

VL_ico_17

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.