TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

NIFTY to prosty, bezpieczny i bardzo dokładny nieinwazyjny test prenatalny, wykrywający trisomie 21, 18 i 13, o czułości i specyficzności wyższej niż 99%. Test można przeprowadzić już w 10 tygodniu ciąży. Zapewnia on również inne opcje badań przesiewowych pod kątem określonych nieprawidłowości genetycznych chromosomów płci, trisomie 9, 16 i 22 oraz zespoły delecji/powielania. Test NIFTY może też, zgodnie z wolą, dostarczyć informacji o płci.

Niektóre kobiety w ciąży mają wskazania do większego ryzyka wystąpienia choroby genetycznej. Lekarz może zalecić test NIFTY, gdy:

  • Masz 35 lat lub więcej
  • Istnieje indywidualny lub rodzinny wywiad w kierunku zaburzeń chromosomalnych
  • Wyniki badania ultrasonograficznego płodu, wynik testu przesiewowego surowicy lub przezierność karkowa wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zaburzeń genetycznych.

Jak działa NIFTY?
Wolnokomórkowe fragmenty DNA (cffDNA) to krótkie fragmenty DNA, które można znaleźć we krwi. W czasie ciąży fragmenty cffDNA pochodzące od matki i płodu są obecne w krążeniu krwi matczynej.
Test NIFTY™ wymaga pobrania małej próbki krwi matki. cffDNA w krwi matczynej jest następnie analizowane za pomocą naszej opatentowanej technologii sekwencjonowania genetycznego i ciągów bioinformatycznych w celu zbadania wszelkich nieprawidłowości chromosomalnych u płodu. Jeśli występuje jakakolwiek nieprawidłowość, można wykryć małe zmiany (duplikacje/delecje) dotkniętego chromosomu.

Test jest odpowiedni dla:

  • Ciąż bliźniaczych,
  • Ciąż z zapłodnienia in vitro,
  • Ciąż in vitro z komórkami jajowymi dawczyń.

Test NIFTY jest dostepny dla każdej kobiety. Niezależnie od wieku lub określonego ryzyka genetycznego. Ujmując najważniejsze fakty o nim w liczbach:

  • 10 ml krwi – tylko tyle potrzeba, aby wykonać badanie.
  • 6-10 dni – wyniki dostępne w takim tempie.
  • > 99% – tyle wynosi czułość w wykrywaniu trisomii, jak np. zespół Downa.
  • 5 000 000 – do 2019 r. przeprowadzono tyle testów NIFTY na całym świecie.

Więcej informacji o teście na stronie: https://testnifty.pl/pl/.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 16 sierpnia

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.