TFP kriegt neue Mitglieder und neues Aussehen. Sorgfältige Pflege bleibt unverändert! Weiterlesen!

TFP kriegt neue Mitglieder und neues Aussehen. Sorgfältige Pflege bleibt unverändert! Weiterlesen!

Donor eggs or sperm are the only way to achieve pregnancy for some couples and individuals. We have successful donor sperm and egg programmes, and close links with a number of clinics worldwide for overseas treatment.

If donated eggs, sperm, embryos or surrogacy are part of your fertility journey, or you feel you could do something incredible and become a donor, this section provides some useful information.

Receiving donor eggs

Read more
Pomoc w diagnozie i leczeniu niepłodności

Donating eggs

Read more
Pomoc seksuologiczna

Donor treatment overseas

Read more
Terapia indywidualna

Receiving donor sperm

Read more
Terapia dla Par

Donating sperm

Read more
Together_18224611LOW

Surrogacy

Read more
Smiling male couple holding baby
Pencil

Check out our latest news post

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Workshops für die Patienten

Mon 16 August

webinar

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.