Partner Donor Egg Clinic Spain

Wessex Fertility also operates a donor egg programme with Dr Rafael Bernabeu, Medical Director at The Instituto Bernabeu in Alicante, Spain. Even though we have our own successful donation programme, we can also offer co-managed treatment cycles if you choose to seek donor treatment overseas. This may open up your choice of donors and speed up your treatment.

The link with Alicante has proven highly successful, enabling us to offer donor egg treatment to UK patients who may have to wait for donor eggs. This link with the established Spanish clinic was set up in March 2008 and has received excellent feedback from patients.

Wessex Fertility is happy to endorse Instituto Bernabeu, as their practices are well defined, their doctors and staff are highly skilled and they have pioneered a number of current practices. Furthermore, their donors are fully and stringently screened in accordance with current UK legislation. Staff at the Instituto Bernabeu are used to welcoming patients from the UK, and speak excellent English. The clinic offers access to a good supply of quality donor eggs and sperm.

The main difference between overseas and UK donors is that in other territories all donors are anonymous. In the UK, donors consent to provide certain information that could lead to them being identified. In other words it is possible for any child born from a UK donor (at the age of 18) to trace their biological parent.

Pencil

Check out our latest news post

„Staramy się o dziecko!“ – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.