Success rates play a major part in helping many patients choose which clinic to attend. We strongly encourage all patients to review success rates before choosing their clinic.

If you are planning to undergo fertility treatment, you want to know that the clinic you have chosen has a good track record of success. You can compare success rates on each clinic’s website or on the HFEA website.

Our success rates are broken down by treatment and age, and are updated regularly.

 

Clinical Pregnancy Results January-March 2017 - Fresh

 

IVF/ICSI clinical pregnancy results using fresh embryos per treatment cycle started

Female AgePositive pregnancy test rateClinical pregnancy rate
35 years & under56.7%48.3%
36 years & over32.6%28.3%

Clinical Pregnancy Results January-March 2017 - Frozen

IVF/ICSI clinical pregnancy results using frozen embryos per treatment cycle started

Female AgePositive pregnancy test rate Clinical pregnancy rate
35 years & under61.4%51.8%
36 years & over44.4%37.0%

 

Live Birth Rates - Jan - Dec 2016 - Fresh

Live birth rate per egg collection for all cycles using fresh embryos

Age GroupLive Births Egg CollectionsLive Birth Rate
≤35 years9338324.3%
≥36 years3527512.7%

Live Birth Rates - Jan - Dec 2016 - Frozen

Live birth rate per thaw for all cycles using frozen embryos

Age GroupLive BirthsEmbryo ThawsLive Birth Rate
≤35 years9424538.4%
≥36 years319632.3%
Pencil

Check out our latest news post

„Staramy się o dziecko!“ – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.