Elektrokoagulation

300,00 zł

Diagnostische Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie)

1 100,00 zł

Therapeutische Gebärmutterspiegelung (Hysteroskopie)

1 500,00 zł

Hysteroskopie Behandlung Anästhesie

1 800,00 zł

Intravenöse Anästhesie

600,00 zł

Einsetzen des Intrauterinpessars (eigenes Pessar)

400,00 zł

Einsetzen des Intrauterinpessars (einschließlich Pessar)

500,00 zł

Einsetzen des Intrauterinpessars Jaydess (einschließlich Pessar)

930,00 zł

Einsetzen des Intrauterinpessars Mirena (einschließlich Pessar)

930,00 zł

HyCoSy test

700,00 zł

Pencil

Check out our latest news post

prof. Rafał Kurzawa: „Mam marzenie”

VL_news_prestiz
calendar

Workshops für die Patienten

Wed 22 September

VL_grafiki_2021_war_rodz

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.