Spare embryos from your IVF treatment can be frozen for future use, depending on their quality. Frozen cycles are necessary for those wishing to use their previously stored embryos.

With a stimulated frozen cycle, patients take medication to go through the process of down-regulation. This temporarily shuts down your ovaries and prevents any eggs from being released. You will have a scan on day two or three of your period and start taking medication to prepare your womb for the embryo transfer. A second ultrasound scan at day eight or nine will be performed to check the thickness of your endometrium. Once it is of the appropriate thickness we can start the embryo thawing process and book your transfer.

 

Embryo thawing and transfer

Embryos are thawed in the laboratory and assessed as to whether they have fully survived the thawing process. Our embryology team will inform you of how well your embryos have survived and if they are of good enough quality for your transfer to take place. Sometimes embryos do not survive the thawing process. If this is the case, you will be offered a follow-up appointment with one of our consultants to discuss the results and further options.

Hopefully the embryos will then be ready to transfer the same as in a fresh cycle. Our frozen cycle success rates have been improving year on year and are now almost as high as our fresh cycle rates.

What proportion of embryos survive the freezing/thawing process?

We find approximately 80% of frozen embryos survive the freezing/thawing process. This can vary depending on what stage of development the embryos were at when they were frozen, and the affect freezing may have on different embryos.

Do frozen embryos deteriorate over time in storage?

Frozen embryos are stored in liquid nitrogen at a temperature of -196°C. This means they are held in a suspended state and do not deteriorate with time in storage.

How many embryos should I thaw for my frozen embryo replacement cycle?

Our aim is to give you the best chance possible of pregnancy with each frozen embryo replacement cycle. Not all embryos have the same potential to form a pregnancy, and each one is affected differently by the freeze and thaw process.

Pencil

Check out our latest news post

„Staramy się o dziecko!“ – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.