Where is the satellite?

Our Basingstoke satellite is located at the state of the art Candover Clinic in the grounds of the Basingstoke and North Hampshire Hospital, Basingstoke. For full directions please click here.

Who can use the satellite?

The Basingstoke satellite service is available to all patients, both NHS and self-funding, undergoing fresh IVF or frozen embryo replacement cycles.

Which appointments can I have at the satellite?

The following appointments can take place at the satellite:

  • Initial consultation
  • Blood tests
  • Consenting appointment
  • Scan appointments
  • Pregnancy scans
  • Follow-up appointment

All patients will have to attend our Southampton clinic for their egg collection and embryo transfer appointment and for semen analysis. Some patients may also require additional procedures (e.g. cyst aspiration, sperm freeze, surgical sperm retrieval) which can only be done at the main clinic in Southampton.

How will using the satellite affect my treatment?

The aim of the satellite service is to make treatment more convenient for you. Our Basingstoke satellite is staffed by our doctors and fertility services co-ordinator from our Southampton clinic so you receive the same high levels of care that you would in our main clinic. Appointments are conducted as they would be in Southampton and all scan and blood test results are put on our database so the decisions made about your treatment, and your chances of success, are the same whether you choose to have your appointments in Basingstoke or Southampton.

Pencil

Check out our latest news post

„Staramy się o dziecko!“ – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.