Where is the satellite?

Our Guernsey satellite link is located at the Medical Specialist Group (MSG) Clinic. Wessex Fertility is within easy travelling distance of Southampton airport and there are several taxi services available to and from the airport. For full directions, please click here.

Who will I see at MSG Guernsey?

Our Guernsey satellite service is managed by staff at Wessex Fertility so that patients always receive the same first class service. Wessex Fertility doctors Dr Sue Ingamells and Dr Chantal Simonis run regular clinics in Guernsey to carrying out Initial Consultation and Follow up appointments. You would then attend our clinic in Southampton for scanning and theatre appointments.

The MSG is a private medical group providing excellent facilities and services to their patients. For more information on the Medical Specialist Group, Guernsey, please see www.msg.gg.

For more information on this service please contact Wessex Fertility on 023 80706000.

Who can use the satellite?

The satellite service is available to all patients undergoing fresh IVF, frozen embryo replacement cycles, intra-uterine insemination and donor insemination.

How will using the satellite affect my treatment?

The aim of the satellite service is to make the treatment more convenient for you. Appointments are conducted in line with Wessex Fertility protocols so the decisions made about your treatment, and your chances of success, are the same whether you choose to have your appointments in Guernsey or Southampton.

For more information:

You can call Wessex Fertility on 023 80706000 or e-mail: info@wessexfertility.com.

Pencil

Check out our latest news post

„Staramy się o dziecko!“ – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.