Where is the satellite?

Wessex Fertility’s Dorset satellite clinic is located at the BWT Physio Clinic in Poole. The clinic is easily accessible and has free parking. For full directions please click here.

Who can use the Poole satellite?

The Poole satellite service is available to self-funding patients and NHS funded patients who find the Poole clinic more convenient to access than Southampton.

Apart from surrogacy patients, you have the same treatment options available as at the Southampton clinic and receive the same first class care.

Which appointments can I have at the satellite?

The following appointments can take place at the satellite:

• Doctor consultation
• Scan appointments
• Consenting appointment
• Pregnancy scans
• Follow-up medical consultation

All patients will have to attend Southampton for their sperm analysis, egg collection and embryo transfer appointments (or insemination if undergoing IUI). Some patients may also require additional procedures (e.g. cyst aspiration, sperm freeze, surgical sperm retrieval) which can only be done at the main clinic in Southampton.

How will using the satellite affect my treatment?

The aim of the satellite service is to make treatment more convenient for you. Our Poole satellite is run by Dr Catherine Pappin,  and supported by Jo Brooks, a Fertility Services Co-ordinator; the clinic is also staffed by highly experienced nurses. Both team members work closely with Southampton, ensuring good communication and an excellent standard of compassionate care. Appointments are conducted in line with Southampton’s protocols and all scan and blood test results are sent to the main clinic so the decisions made about your treatment our chances of success are the same whether you choose to have your appointments in Poole or Southampton.

For more information:

Please call our Southampton clinic if you would like an appointment in Poole. Phone 023 80706000 to book a consultation.

Patient Case Study

“It was such a great facility to have, it was so convenient to just pop there after work and Catherine was so good and on the same wave length as us. From our very first appointment we felt so much more positive, everyone is so relaxed and it really feels like they are rooting for you. We looked forward to our appointments and starting IVF as it felt like moving forward to finally becoming parents which has always been our dream.“

Read Zoe and Will’s story here.

Pencil

Check out our latest news post

„Staramy się o dziecko!“ – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.