TFP kriegt neue Mitglieder und neues Aussehen. Sorgfältige Pflege bleibt unverändert! Weiterlesen!

TFP kriegt neue Mitglieder und neues Aussehen. Sorgfältige Pflege bleibt unverändert! Weiterlesen!

DOROTA WRÓBLEWSKA
Oberin

Sie hat 1994 die Medizinische Berufsfachschule abgeschlossen und den Titel Diplomkrankenschwester erworben. In demselben Jahr hat sie angefangen, auf der Station der Gynäkologie und Geburtshilfe in dem Krankenhaus der Pommerschen Medizinischen Akademie SPSK Nr. 1 zu arbeiten. 2001-2015 hat sie als Hebamme bei gynäkologischen Eingriffe an der Station der Gynäkologie gearbeitet. 2015 ist sie Mitglied der VITROLIVE Team worden und hat angefangen als Oberin zu arbeiten. 2015 hat sie das Studium im Fachbereich Gesundheitswissenschaften abgeschlossen und den Bachelor Titel in Geburtshilfe erworben.

IZABELA ZAWENDOWSKA
Koordinatorin der anästhesiologischen Krankenpfleger

Pielęgniarki i położne
Pencil

Check out our latest news post

prof. Kurzawa gościem webinaru „Lecimy z pomocą – Bocian live!”

5L5A1691
calendar

Workshops für die Patienten

Wed 19 May

Moja pierwsza wizyta w Vitrolive

Telefonnummer +48 91 48 64 345 |KONTAKTFORMULAR

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.