Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Diagnostyka laboratoryjna

Alat 10,00 zł
Albumina 8,00 zł
Amoniak 36,00 zł
Amylaza 12,00 zł
APTT 15,00 zł
AspAT 10,00 zł
Białko całkowite 8,00 zł
Bilirubina bezpośrednia (związana) 8,00 zł
Bilirubina całkowita 8,00 zł
Chlorki 8,00 zł
Cholesterol całkowity 10,00 zł
Cholesterol HDL (metoda bezpośrednia) 10,00 zł
Cholesterol LDL (metoda bezpośrednia) 10,00 zł
Cholinoesteraza 28,00 zł
D-dimery 40,00 zł
Dehydrogenaza mleczanowa 8,00 zł
Elektrolity 8,00 zł
Ferrytyna 28,00 zł
Fibrynogen 12,00 zł
Fosfor nieorganiczny 10,00 zł
Fosfataza zasadowa (ALP, AP) 8,00 zł
GGTP 11,00 zł
Glukoza - badanie 7,00 zł
kreatynina 10,00 zł
Kwas moczowy 8,00 zł
Lipaza 30,00 zł
Magnez 7,00 zł
Mocznik 10,00 zł
OB. 9,00 zł
Proteinogram 22,00 zł
PT 8,00 zł
Rozmaz krwi (manualnie) 6,00 zł
Trojglicerydy 10,00 zł
Wapń całkowity 8,00 zł
Żelazo 8,00 zł
Przeciwciała antykardiolipinowe IgG i IgM 110,00 zł
Przeciwciała p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF 90,00 zł
Przeciwciała p. antygenom jajnika 160,00 zł
Przeciwciała p. antygenom łożyska 120,00 zł
Przeciwciała p. beta 2-glikoproteinie IgG 120,00 zł
Przeciwciała p. beta 2-glikoproteinie IgM 120,00 zł
Przeciwciała p. beta 2-glikoproteinie IgG i IgM 190,00 zł
Przeciwciała p. błonie podstawnej kłęb. nerk. (anty-GMB) i błonie pęch. płucnych 120,00 zł
Przeciwciała p. błonie podstawnej kłęb. nerk. (anty-GMB) 100,00 zł
Przeciwciała p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) 105,00 zł
Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgG i IgA 140,00 zł
Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgG 90,00 zł
Przeciwciała p. endomysium (EmA) IgA 90,00 zł
Przeciwciała p. endomysium i gladynie (łącznie) IgG i IgA 150,00 zł
Przeciwciała p. endomysium i gladynie (łącznie) IgG 110,00 zł
Przeciwciała p. endomysium i gladynie (łącznie) IgA 110,00 zł
Przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi (łącznie) IgG i IgM 110,00 zł
Przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi IgG met. ELISA 60,00 zł
Przeciwciała p. fosfatydyloinozytolowi IgM 60,00 zł
Przeciwciała p. fosfatydyloserynie (łącznie) IgG i IgM 110,00 zł
Przeciwciała p. fosfatydyloserynie IgG met. ELISA 60,00 zł
Przeciwciała p. fosfatydyloserynie IgM 60,00 zł
Przeciwciała p. gliadynie (AGA) IgA 90,00 zł
Przeciwciała p. gliadynie (AGA) IgG 90,00 zł
Przeciwciała p. gliadynie (AGA) IgG i IgA 150,00 zł
Przeciwciała p. jądrowe ANA1 met. IIF 50,00 zł
Przeciwciała p. jądrowe ANA2 100,00 zł
Przeciwciała p. jądrowe ANA3 met. immunoblot 150,00 zł
Przeciwciała p. jądrowe dsDNA met. IIF 80,00 zł
Przeciwciała p. kanalikom żółciowym met. IIF 90,00 zł
Przeciwciała p. kardiolipinie IgG 60,00 zł
Przeciwciała p. kardiolipinie IgM 60,00 zł
Przeciwciała p. komórkom Leydiga jąder 120,00 zł
Przeciwciała p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) 90,00 zł
Przeciwciała p. korze nadnerczy 120,00 zł
Przeciwciała p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF 90,00 zł
Przeciwciała p. mięśniom pop. r. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) 120,00 zł
Przeciwciała p. mięśniowi sercowemu 120,00 zł
Przeciwciała p. mikrosomom wątroby i nerki (anty-LKM) met. IIF 90,00 zł
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA) met. IIF 80,00 zł
Przeciwciała p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF 140,00 zł
Przeciwciała p. pemphigus (desmogleina 1 i desmogleina 3) i pemphigoid 110,00 zł
Przeciwciała p. plemnikom (test Friberga) 110,00 zł
Przeciwciała p. protrombinie (łącznie) IgG i IgM 150,00 zł
Przeciwciała p. protrombinie IgG met. ELISA 90,00 zł
Przeciwciała p. protrombinie IgM met. ELISA 90,00 zł
Przeciwciała p. retikulinie (ARA) IgA 110,00 zł
Przeciwciała p. retikulinie (łącznie) IgG i IgA 150,00 zł
Przeciwciała p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit 120,00 zł
Przeciwciała p. retikulinie IgG 110,00 zł
Przeciwciała panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) 120,00 zł
Przeciwciała panel wątrobowy pełny (ANA2,AMA,ASMA,anty-LKM,anty-LSP,anty-SLA) 200,00 zł
Przeciwciała panel wątrobowy specjalistyczny (anty-LKM-1,anty-SLA/LP,AMA M2) 180,00 zł
SLE, półilościowo 23,00 zł
Antybiogram 30,00 zł
Antybiogram z posiewu z kanału szyjki 30,00 zł
Badania przesiewowe w kier. streptococcus agalactiae 24,00 zł
Badania przesiewowe w kier. streptococcus agalactiae 09 24,00 zł
Cytologia - panel I 350,00 zł
Cytologia LBC + CT/NG-test (cytologia + test podwójny w obecności Chlamydia trachomatis i Neisseira gonorrhoeae) 180,00 zł
Cytologia LBC + HSV-test (cytologia + badanie na obecność wirusów HSV) 180,00 zł
Cytologia LBC + Myco/Ureaplasma-test (cytologia + badanie skriningowe na obecność Mycoplasma genitaliom, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum) 180,00 zł
Cytologia LBC z testem na obecność DNA wirusów HPV (cytoHPVtest-Genotype) 300,00 zł
Cytologia LBC z testem na obecność mRNA onkogenów E6/E7 wirusów HPV (cytoHPVtest-mRNA) 450,00 zł
Cytologia LBC z testem na obecność chlamydia Trachomatis 180,00 zł
Cytologia LBC z testem skriningowym na obecność DNA wirusów HPV (cytoHPVtest-HR) 220,00 zł
Cytologia na podłożu płynnym (rozpoznanie w systemie Bethesda) 80,00 zł
Cytologia płynna z testem skriningowym na obecność DNA wirusów HPV 220,00 zł
Identyfikacja bakterii 2 25,00 zł
Identyfikacja bakterii 3 30,00 zł
Test molekularny w kier. Streptococuss agalactiae 150,00 zł
Posiew z kanału szyjki w kier. Streptococuss agalactiae (RT-PCR-GBS) 60,00 zł
Posiew z kanału szyjki 80,00 zł
Posiew z pokarmu kobiety 150,00 zł
Preparatyka bioptatu jądra 800,00 zł
Real-time PCR - test molekularno-genetyczny - diagnostyka Streptococcus agalactiae (GBS) u kobiet ciężarnych 150,00 zł
Wymaz z kanału szyjki macicy 60,00 zł
Wymaz z pochwy 40,00 zł
Wymaz z pochwy w kier. paciorkowców grupy B 20,00 zł
Wymaz z warg sromowych 30,00 zł
AFP (alfa-fetoproteina) 30,00 zł
anty-TG 30,00 zł
anty-TPO 30,00 zł
anty-CCP 70,00 zł
ASO ilościowo 20,00 zł
CA-125 35,00 zł
CA-15.3 35,00 zł
CA 19.9 35,00 zł
CEA 30,00 zł
CK 9,00 zł
CK-MB aktywność 15,00 zł
C-peptyd 45,00 zł
CRP marker 20,00 zł
Erytropoetyna 60,00 zł
Fruktozamina 25,00 zł
FT3 (wolne T3) 18,00 zł
FT4 (wolne T4) 18,00 zł
Hemoglobina glikowana 28,00 zł
Homocysteina 60,00 zł
Insulina 36,00 zł
Kwas foliowy 45,00 zł
Mioglobina 38,00 zł
Osteokalcyna 52,00 zł
P/c p. receptorom TSH 90,00 zł
Parathormon 48,00 zł
Prokalcytonina (ilościowo) 132,00 zł
PSA 29,00 zł
PSA wolny 35,00 zł
RF 16,00 zł
TIBC 15,00 zł
TPS 60,00 zł
Transferyna 25,00 zł
Troponina T 35,00 zł
TSH III generacja 20,00 zł
Tyreoglobulina 65,00 zł
UIBC 15,00 zł
Witamina B12 45,00 zł
Witamina D metabolit 25(OH) 50,00 zł
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 320,00 zł
AZF dodatkowy (mikrodelecje 51 gr/51gr) 420,00 zł
AZF standard (mikrodelecje 8 loci) 420,00 zł
BACS-on-Beads panel BoBS-trisomie 13,18,21,X,monosomia X, 9 najczęstszych mikrodelecji 1 000,00 zł
CaryoLite-mikrodelecje i mikroduplikacje wszytskich regionów subtelomerowych i okołocentromerowych 1 100,00 zł
CFTR panel 18 mutacji dla niepłodności męskiej 460,00 zł
CFTR panel 19 mutacji dla mukowiscydozy w populacji północnoeuropejskiej 560,00 zł
CFTR panel 290 mutacji dla niepłodności męskiej 900,00 zł
FMR1 badanie diagnostyczne (przedwczesne wygasanie czynności jajników), permutacje i mutacje 1 000,00 zł
FMR1 badanie przesiewowe (przedwczesne wygasanie czynności jajników), powtórzenia n(CGG) 560,00 zł
IGF2 (polimorfizm Apal) u mężczyzn, partnerów kobiet z poronieniami nawracającymi 460,00 zł
Izolacja DNA dla badań wykonywanych w innych laboratoriach 150,00 zł
Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej 500,00 zł
Kariotyp z fibroblastów skóry i materiału poronienia 700,00 zł
Panel badań do IVF (kobieta): kariotyp + CFTR, mukowiscydoza w populacji północnoeuropejskiej (19 mutacji) 790,00 zł
Panel badań do IVF: kariotyp + trombofilia wrodzona + CFTR, mukowiscydozy w populacji północnoeuropejskiej (19 mutacji) 1 200,00 zł
Panel badań do IVF: kariotyp + trombofilia wrodzona 750,00 zł
Panel badań do IVF: kariotyp + AZF + CFTR, niepłodność męska (18 mutacji) 1 050,00 zł
SCARB1 (niedobór progesteronu) badanie wariantów rs4238001 470,00 zł
Trombofilia wrodzona - cz. Leiden, cz. PT II, MTHFR 500,00 zł
Morfologia krótka 6,00 zł
Morfologia pełna 10,00 zł
Retikulocyty 9,00 zł
17-OH progesteron 45,00 zł
17-hydroksyprogesteron 50,00 zł
AMH 150,00 zł
Androstendion 55,00 zł
DHEA-S 30,00 zł
E2 - Estradiol 20,00 zł
Estradiol wolny 35,00 zł
FSH - Folitropina 20,00 zł
HCG-beta ilościowo 25,00 zł
HCG wolna podjednostka beta 50,00 zł
LH - Lutropina 20,00 zł
PRG - Progesteron 22,00 zł
PRL - Prolaktyna 20,00 zł
SHBG 32,00 zł
T - Testosteron 28,00 zł
Test ciążowy z moczu 10,00 zł
Testosteron wolny 65,00 zł
Albumina w DZM 22,00 zł
Glukoza w DZM 7,00 zł
Liczba Addisa 12,00 zł
Mocz - analiza ogólna 9,00 zł
Porfobilinogen w DZM 40,00 zł
Posiew w moczu 30,00 zł
Sód i potas w DZM 9,00 zł
Sód i potas w moczu 9,00 zł
Wskaźnik albumina/keratynina w moczu (ACR) 22,00 zł
17-hydroksykortykosteroidy w DZM 50,00 zł
17-ketosteroidy w DZM 50,00 zł
ACTH (hormon adenokortykotropowy) 34,00 zł
Aldosteron 50,00 zł
Aldosteron w DZM 50,00 zł
Hormon wzrostu 35,00 zł
IGF-1 60,00 zł
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) 50,00 zł
Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA) 45,00 zł
Leptyna 90,00 zł
Aldolaza 17,00 zł
Alfa-1-antytrypsyna 50,00 zł
Ceruloplazmina 45,00 zł
Dopełniacz, składowa C-3c 35,00 zł
Dopełniacz, składowa C-4 35,00 zł
immunoglobuliny IgA 27,00 zł
immunoglobuliny IgG 27,00 zł
immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 65,00 zł
immunoglobuliny IgM 27,00 zł
Anty-HBS całkowite 50,00 zł
Anty-HBS, test ilościowy 32,00 zł
Bolerioza IgG 60,00 zł
Bolerioza IgM 60,00 zł
Bruceloza IgG 65,00 zł
Bruceloza IgM 65,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgG 75,00 zł
Chlamydia pneumoniae IgM 95,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA 60,00 zł
Chlamydia trachomatis IgA/IgG 100,00 zł
Chlamydia trachomatis IgG 60,00 zł
Chlamydia trachomatis met. PCR jakościowo 100,00 zł
Chlamydia trachomatis IgM 60,00 zł
CMV - awidność 30,00 zł
CMV IgG, test jakościowy (cytomegalia) 35,00 zł
CMV IgM - przeciwciała (cytomegalia) 35,00 zł
Cryptococcus neoformans - antygen krążący, jakościowo 40,00 zł
Dyskryminacja patogenu HIV1/2, HCV, HBV 300,00 zł
EBV IgG (Epstein-Barr virus) 80,00 zł
EBV IgG EA (Epstein-Barr virus) 80,00 zł
EBV IgG EBNA (Epstein-Barr virus) 80,00 zł
EBV IgM (Epstein-Barr virus) 80,00 zł
HAV przeciwciała całkowite 90,00 zł
HAV IgM 90,00 zł
HBc przeciwciała całkowite 50,00 zł
HBc IgM 50,00 zł
Hbe antygen 50,00 zł
Hbe przeciwciała 50,00 zł
HBs antygen, test jakościowy 16,00 zł
HBs antygen, test potwierdzenia 50,00 zł
HCV met. PCR jakościowo 170,00 zł
Helicobacter pyroli IgG 40,00 zł
Helicobacter pyroli, test jakościowy 35,00 zł
HIV - test potwierdzenia 330,00 zł
HIV przeciwciała 29,00 zł
HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe metodą NAT 350,00 zł
HSV IgG (Herpes simplex virus) 35,00 zł
HSV IgM (Herpes simplex virus) 35,00 zł
HTLV - I/II 170,00 zł
IgE całkowite 35,00 zł
Krztusiec IgG (Bordetella pertussis) 60,00 zł
Krztusiec IgM (Bordetella pertussis) 60,00 zł
Listerioza, test jakościowy 65,00 zł
Malaria 40,00 zł
Mononukleoza zakaźna, test jakościowy 35,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgG 75,00 zł
Mycoplasma pneumoniae IgM 75,00 zł
Odczyn Waalera-Rosego 14,00 zł
Pierwotniak Trypanosoma Cruzi 190,00 zł
HCV 38,00 zł
Różyczka (Rubella) IgG 35,00 zł
Różyczka (Rubella) IgM 35,00 zł
Toksokaroza IgG (Toxocara canis) 100,00 zł
Toxoplazmoza - awidność 60,00 zł
Toxoplazmoza IgG 35,00 zł
Toxoplazmoza IgM 35,00 zł
USR 9,00 zł
Panel infekcji urogenitalnych Ch.trachamatis, M.genitalium, U.urealyticum met. PCR 310,00 zł
Panel infekcji urogenitalnych HPV, Ch.trachamatis, M.genitalium, U.urealyticum met. PCR 320,00 zł
Apo A1 35,00 zł
Apo B 35,00 zł
AP alkaliczna fosfataza 10,00 zł
CRP białko 20,00 zł
Gamma-GT 8,00 zł
HBA1c 31,00 zł
HE-4 45,00 zł
Jonogram 18,00 zł
Komórki LE 22,00 zł
Krążący antykoagulant 25,00 zł
Krzywa cukrowa (2-punktowa) 15,00 zł
Krzywa cukrowa (3-punktowa) 20,00 zł
LDH 7,00 zł
Lipidogram 40,00 zł
Lipoproteina Lp(a) 35,00 zł
Posiew nasienia 100,00 zł
PRL/MCP 50,00 zł
Test integralności chromatyny jądrowej plemników 500,00 zł
VDRL 15,00 zł
Grupa krwi 25,00 zł
Odczyn Coombsa 25,00 zł
Amfetamina w moczu, jakościowo 18,00 zł
Barbiturany w moczu, jakościowo 20,00 zł
Benzodiazepiny w moczu, jakościowo 20,00 zł
Cyklosporyna A, ilościowo 90,00 zł
Cynk, ilościowo 80,00 zł
Digoksyna, ilościowo 50,00 zł
Etanol, ilościowo 20,00 zł
Fenytoina, ilościowo 65,00 zł
Kokaina w moczu, ilościowo 18,00 zł
Koproporfiryna 14,00 zł
Kwas deltaaminolewulinowy w DZM 60,00 zł
Kwas walproinowy, ilościowo 50,00 zł
Karbamazepina, ilościowo 50,00 zł
Lit, ilościowo 35,00 zł
Marihuana w moczu, jakościowo 18,00 zł
Methemoglobina, ilościowo 10,00 zł
Miedź, ilościowo 20,00 zł
Mleczany, ilościowo 22,00 zł
Morfina w moczu, jakościowo 18,00 zł
Ołów we krwi, ilościowo 90,00 zł
Porfiryny całkowite w DZM 40,00 zł
Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo 20,00 zł
Antytrombina III, aktywność 38,00 zł
Białko C 110,00 zł
Białko S 110,00 zł
Czas trombinowy 12,00 zł
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność 85,00 zł
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność 80,00 zł
Czynnik von Willebranda 80,00 zł
Oporność na białko C 60,00 zł
Antykoagulant toczniowy 52,00 zł