Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Diagnostyka

Diagnostyka niepłodności obejmuje klasyczne wywiady i badanie przedmiotowe, badanie endokrynologiczne, badanie ultrasonograficzne (USG), histerosalpingografię (HSG), endoskopię (laparoskopia, histeroskopia), badania immunologiczne, genetyczne, bakteriologiczne oraz u mężczyzn – badanie nasienia. Możliwości terapeutyczne obejmują leczenie farmakologiczne, zabiegowe oraz techniki wspomaganego rozrodu (ang. assisted reproductive techniques – ART).

Niepłodność żeńska
Niepłodność męska