TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Test podwójny to nieinwazyjne badanie prenatalne, bezpieczne zarówno dla mamy, jak i dziecka. Polega na wykonaniu oznaczeń parametrów biochemicznych w krwi matczynej. Korelacja stężeń badanych związków w połączeniu z wywiadem lekarskim i obrazem USG pozwala ocenić ryzyko wystąpienia niżej wymienionych wad chromosomowych u płodu.

Zdecydowana większość ciężarnych po badaniu kwalifikuje się do grupy niskiego ryzyka. Pacjentki z grupy podwyższonego ryzyka mogą poddać się inwazyjnym testom diagnostycznym. Test, o którym mowa, to amniopunkcja, biopsja kosmówki i kordocenteza, wykonywana przez specjalistę posiadającego Certyfikat Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu.

Test podwójny jest wykonywany między 11-13 tygodniem ciąży. Obejmuje oznaczenie poziomu białka PAPP-A (osoczowe białko ciążowe A) oraz wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej (β-HCG). Pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad chromosomowych u płodu – zespołów: Downa (trisomia 21), Edwardsa (trisomia 18) i Pateau (trisomia 13).

Sprawdź cenę testu podwójnego tu.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.