Dla uzyskania najbardziej wiarygodnych wyników badanie nasienia powinno być wykonywane dwukrotnie w odstępie od dwóch tygodni do trzech miesięcy.

Częstą przyczyną powstawania nieprawidłowości w badaniach jest niezdrowy styl życia, niezbilansowana dieta, używki takie jak alkohol, papierosy, leki. Odchylenia od normy występują u mężczyzn narażonych na szkodliwe działanie czynników toksycznych, podwyższonej temperatury (żylaki powrózka nasiennego), zażywających sterydy.

W Vitrolive badanie nasienia wykonujemy zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia – wg V edycji WHO („Laboratory manual for the Examination and processing of human semen 2010”). W naszej ofercie znajduje się:

  • badanie nasienia z oceną morfologiczną
  • komputerowa analiza nasienia (CASA – Computer Assisted Semen Analysis)
  • badanie integralności chromatyny plemników przy pomocy systemu SCA (Sperm Class Analyzer)

W badaniu podstawowym oceniana jest objętość, wygląd i czas upłynnienia ejakulatu. Określa się liczbę plemników, ich ruchliwość, żywotność, stopień aglutynacji i budowę, w tym odsetek plemników o prawidłowej budowie oraz z wadami: główki i akrosomu, wstawki, witki i kroplami cytoplazmatycznymi. Ponadto nasienie bada się pod kątem obecności komórek spermatogenicznych, leukocytów i bakterii. Dodatkowo możliwa jest ocena jakości chromatyny plemnikowej – współczynnik fragmentacji DNA plemników informuje o ich zdolności do zapłodnienia zarówno w warunkach wewnątrz organizmu, jak i in vitro.

Obecne wartości referencyjne dla poszczególnych parametrów nasienia wg WHO z 2010 roku kształtują się następująco:

  • objętość ejakulatu: > 1,5 mL
  • koncentracja plemników: ≥ 15 mln/mL
  • całkowita liczebność plemników w ejakulacie: ≥ 39 mln
  • ruchliwość plemników: ≥ 32% plemników o ruchu postępowym lub ≥ 40% plemników o ruchu postępowym i niepostępowym
  • żywotność plemników: ≥ 58% żywych plemników
  • morfologia plemników: ≥4% plemników o prawidłowej budowie.

Wartości poniżej referencyjnych mogą sugerować możliwość ograniczenia płodności mężczyzny. Podobnie, prawidłowy wynik badania nasienia nie jest bezdyskusyjnym dowodem płodności. Wartość diagnostyczna badania nasienia jest tym większa, im bardziej wyniki odbiegają od wartości referencyjnych.

Oddając nasienie do badania należy zachować 2-5-dniowy okres wstrzemięźliwości seksualnej. Nasienie należy pobrać do jałowego pojemnika. Jeśli nasienie zostało oddane w domu, materiał musi zostać dostarczony do laboratorium w ciągu 30-40 min z zachowaniem temperatury ciała człowieka, tj. ok. 36,6°C. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby oddającej materiał do badań. Nasienie należy oddać poprzez masturbację lub podczas stosunku płciowego do specjalnej prezerwatywy bez środka plemnikobójczego (prezerwatywa perforowana).

Badanie nasienia poszerzone o test HBA (ang. Hyaluronian Binding Assay – wiązania z kwasem hialuronowym) w niektórych sytuacjach klinicznych może być wartościowym uzupełnieniem podstawowego badania nasienia. Pozwala określić zdolność wiązania plemników z hialuronianem, a tym samym odsetek plemników, które są zdolne do zapłodnienia komórki jajowej.

Wskazaniem do wykonania badania jest między innymi niepłodność idiopatyczna (o niewyjaśnionym pochodzeniu). W przypadku Par z prawidłowymi parametrami nasienia w podstawowym badaniu nasienia przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego badanie może być pomocne w podjęciu decyzji co do sposobu zapłodnienia komórki jajowej (w sposób klasyczny IVF czy ICSI).

Badanie nie może zostać przeprowadzone w przypadku braku ruchliwych plemników w nasieniu, gdyż podstawą badania jest ocena funkcjonalności plemników wykazujących ruch.

Pencil

Aktualności

Vitrolive realizatorem programu leczenia niepłodności dla Gminy Nowogard!

Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności Vitrolive - O nas
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

śro 7 października

Moja pierwsza wizyta w Vitrolive

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.