Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Niepłodność męska

Szacuje się, ze niepłodność pochodzenia męskiego dotyczy ok. 500 000 Par w Polsce, co stanowi ok. 35-40% przypadków. Diagnostykę zaczynamy od przeprowadzania dokładnego wywiadu obejmującego czas trwania niepłodności, potomstwo we wcześniejszych związkach, problemy ze współżyciem. Warto zapytać o choroby wieku dziecięcego (np. nagminne zapalenie przyusznicy, odra), urazy okolicy krocza, zabiegi w obrębie narządu płciowego, jak również choroby przenoszone drogą płciową.

Podstawowym badaniem oceniającym płodność męską jest badaniem nasienia wykonywane dwukrotnie w odstępie od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Nieprawidłowe wyniki badania nasienia występują u mężczyzn narażonych na działanie czynników toksycznych (alkohol, palenie papierosów), podwyższonej temperatury (żylaki powrózka nasiennego), leczonych steroidami i niektórymi innymi lekami.

Badanie nasienia poszerzone o test HBA (ang. Hyaluronian Binding Assay – wiązania z kwasem hialuronowym) w niektórych sytuacjach klinicznych może być wartościowym uzupełnieniem podstawowego badania nasienia. Pozwala określić zdolność wiązania plemników z hialuronianem, a tym samym odsetek plemników, które są zdolne do zapłodnienia komórki jajowej.

Wskazaniem do wykonania badania jest między innymi niepłodność idiopatyczna (o niewyjaśnionym pochodzeniu). W przypadku Par z prawidłowymi parametrami nasienia w podstawowym badaniu nasienia przygotowujących się do zapłodnienia pozaustrojowego badanie może być pomocne w podjęciu decyzji co do sposobu zapłodnienia komórki jajowej (w sposób klasyczny IVF czy ICSI).

Badanie nie może zostać przeprowadzone w przypadku braku ruchliwych plemników w nasieniu, gdyż podstawą badania jest ocena funkcjonalności plemników wykazujących ruch.

MSOME (z ang. Motile sperm organelle morphology examination) to technika pozwalająca na obserwację budowy żywego plemnika w 6000-krotnym lub 8000-krotnym powiększeniu. Dzięki tej metodzie można określić prawidłowość budowy gamety oraz stwierdzić, który plemnik jest najlepszy. Ustalenie tych parametrów decyduje o skutecznym zapłodnieniu oraz o prawidłowym rozwoju wczesnej fazy zarodka, co zwiększa szansę na potomstwo.