Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
dr n. med. Anna Janicka - zarządzanie jakością

dr n. med. Anna Janicka

W 2002 roku ukończyłam studia biotechnologiczne jako najlepsza absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Jestem stypendystką Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na rok akademicki 2001/2002. W 2006 roku obroniłam pracę doktorską realizowaną w Zakładzie Genetyki i Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jana Lubińskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej (z wyróżnieniem summa cum laude). Kilkukrotnie byłam nagrodzona przez Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących biologii molekularnej i diagnozowania predyspozycji do nowotworów dziedzicznych. Po zakończeniu studiów doktoranckich związałam się z Zakładem Genetyki i Patomorfologii PUM oraz firmą ReadGene SA (prowadzenie badań klinicznych). Od 2007 roku równolegle jestem zatrudniona jako Asystent w Zakładzie Chemii Medycznej PUM. W VITROLIVE pracuję od 2010 r. na stanowisku specjalisty ds. badań klinicznych i rozwoju, gdzie zajmuję się koordynacją badań klinicznych i Programu Dawstwa Komórek Jajowych, a także jestem Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością. Od 2014 roku jestem członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR), a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE). Od 2010 roku bezpośrednio angażuję się w realizację programów: „European IVF Monitoring (EIM)” na rzecz ESHRE oraz „Oocyte donation study” realizowanego dla the Cross Border Reproductive Care ESHRE – Taskforce. Jestem reprezentantką Polski w Komitecie Przedstawicieli Krajowych ESHRE (the Committee of National Representatives) w kadencji przypadającej na lata 2014 – 2017. Moja działalność naukowo-badawcza obejmuje obszary z zakresu medycyny wspomaganego rozrodu.