Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
dr n. med. Jerzy Węgrzynowski

dr n. med. Jerzy Węgrzynowski

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Sekcji Diagnostyki Terapii Płodu oraz Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, a także Polskiego Towarzystwa Gamelliologicznego.

Jedyny specjalista w województwie zachodniopomorskim posiadający certyfikat Echokardiografii i Kardiologii Prenetalnej PTU, certyfikat Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation pozwalający wykonywać badania skriningowe w I trymestrze ciąży.

W 1989 roku ukończył Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 1989-2010 był zatrudniony w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej Pomorskiej Akademii Medycznej, gdzie od 1994 roku jest nauczycielem akademickim. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2000 roku uzyskał II° specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa. W czasie pracy w Klinice jego zainteresowania dotyczyły szczególnie ultrasonograficznej diagnostyki i leczenia wewnątrzmacicznego płodu. Był współtwórcą pierwszej na terenie Pomorza Zachodniego Pracowni Kardiologii Prenatalnej. Jest wieloletnim kierownikiem naukowym kursów ultrasonograficznych dla lekarzy specjalizujących się w ginekologii i położnictwie organizowanych przez Pomorską Akademię Medyczną. Posiada liczne certyfikaty polskie i zagraniczne potwierdzające umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych. Jest jedynym specjalistą w województwie zachodniopomorskim posiadającym certyfikat Echokardiografii i Kardiologii Prenetalnej PTU, certyfikat Umiejętności Diagnostyki i Terapii Wewnątrzmacicznej Płodu oraz certyfikat Fetal Medicine Foundation pozwalający wykonywać badania skriningowe w I trymestrze ciąży.