Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
Lekarz Centrum Leczenia Niepłodności VITROLIVE

dr n. med. Marek Bilar

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1998 roku. Od 1999 roku był uczestnikiem studium doktoranckiego w Klinice Patologii Ciąży i Porodu, przemianowanej później na Klinikę Medycyny Matczyno-Płodowej PUM. W 2002 roku obronił pracę doktorską pt. „Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego w latach 1991-2000 w materiale Kliniki Patologii Ciąży i Porodu IPG PAM w Szczecinie”. Od 2002 do 2010 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii Katedry Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie. W 2007 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytuł specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii. Był wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora PUM za osiągnięcia naukowe z dziedziny położnictwa. Jest autorem wielu publikacji naukowych dot. położnictwa i ginekologii. Obecnie pracuje na Oddziale Położnictwa i Ginekologii SPS ZOZ ZDROJE w Szczecinie. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i certyfikat Fetal Medicine Foundation.