Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
Dr Paweł Brelik

dr n. med. Paweł Brelik

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Brytyjskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy.

W 1999 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2001 roku był zatrudniony na stanowisku asystenta w Klinice Rozrodczości i Ginekologii PUM. W latach 2005-2009 pracował i zdobywał doświadczenie zawodowe w Wielkiej Brytanii jako lekarz ginekolog-położnik. W 2006 roku uzyskał Dyplom Królewskiego Towarzystwa Położników i Ginekologów w zakresie planowania rodziny i zdrowia seksualnego oraz akredytację Brytyjskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy. W 2007 roku obronił pracę doktorską z zakresu stymulacji jajeczkowania do procedury zapłodnienia pozaustrojowego i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W 2010 roku ukończył specjalizację z zakresu położnictwa i ginekologii. Brał udział w wielu badaniach klinicznych. Aktualnie pracuje jako położnik i ginekolog oraz specjalista w zakresie medycyny rozrodu. Zainteresowania zawodowe oscylują wokół medycyny rozrodu, planowania rodziny i zdrowia seksualnego, patologii szyjki macicy oraz endoskopii ginekologicznej- histeroskopie i laparoskopie diagnostyczne i operacyjne.