Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
Dr Przemysław Ciepiela

dr n. med. Przemysław Ciepiela

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE) i Towarzystwa Biologii Rozrodu. Od marca 2015 roku jest Sekretarzem Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Związany z Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VitroLive od początku jego istnienia w 2007 roku. W obrębie Uniwersytetu w latach 2005-2008 zatrudniony w Klinice Rozrodczości i Ginekologii PAM, następnie 2008-2015 w Klinice Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM, a obecnie w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego PUM, gdzie zajmuje się pracą naukową oraz kształceniem studentów. W 2012 roku uzyskał specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa. Również w 2012 roku obronił rozprawę doktorską z zakresu embriologii człowieka zatytułowaną: „Analiza danych embriologicznych w optymalizacji skuteczności leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie”. Wiedzę i doświadczenie systematycznie poszerza na kursach w kraju i zagranicą. Szczególne zainteresowania zawodowe to endokrynologia ginekologiczna oraz patologia wczesnej ciąży.