Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
Dr Wojciech Głąbowski

dr n. med. Wojciech Głąbowski

Kierownik ds. Lecznictwa

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), Europejskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (ESHRE) i Towarzystwa Biologii Rozrodu (TBR). Od marca 2015 roku członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie ukończył z wyróżnieniem w 1995 roku. W latach 1996-2014 był nauczycielem akademickim w Pomorskiej Akademii Medycznej (Pomorskim Uniwersytecie Medycznym). W 2000 roku złożył z wyróżnieniem egzamin na pierwszy stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii. W roku 2003 obronił pracę doktorską z dziedziny embriologii i wspomaganego rozrodu uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 2006 roku uzyskał drugi stopień specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. W latach 1997-2015 pracował w Klinice Rozrodczości i Ginekologii PAM, a następnie Klinice Medycyny Rozrodu i Ginekologii PUM. Z Centrum VitroLive współpracuje od momentu jego powstania. Autor publikacji naukowych z dziedziny embriologii i medycyny rozrodu. Systematycznie poszerza wiedzę na kursach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Zainteresowania zawodowe to endokrynologia ginekologiczna oraz endoskopia ginekologiczna.