Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00
SPECJALIŚCI

VITROLIVE

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa

Współzałożyciel Spółki VitroLive oraz działającego w jej strukturach Centrum Ginekologii i Leczenia Niepłodności VitroLive, Partner w porozumieniu The Fertility Partnership

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, długoletni Przewodniczący Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, członek Towarzystwa Biologii Rozrodu, Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (European Society of Human Reproduction and Embryology; ESHRE) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (American Society for Reproductive Medicine; ASRM). W ramach upowszechniania wiedzy wśród społeczeństwa, aktywnie angażuje się jako Ekspert Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka w projekty edukacyjno-naukowe powołane w celu promocji profilaktyki płodności i leczenia niepłodności. Od 2018 roku Partner w jednej z największych grup zrzeszających kliniki leczenia niepłodności w Europie – The Fertility Partnership.

W 1992 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. Od tego roku był zatrudniony jako asystent w Pomorskiej Akademii Medycznej. W 1995 roku obronił rozprawę doktorską z dziedziny embriologii i medycyny rozrodu, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. W 1996 roku uzyskał I°, a w 1999 roku II° (egzamin zdany z wyróżnieniem) specjalizacji w zakresie ginekologii i położnictwa. Głównymi dziedzinami ginekologii, którymi się zajmuje, są: kompleksowe leczenie niepłodności małżeńskiej (w tym endokrynologia niepłodności oraz techniki wspomaganego rozrodu) oraz chirurgia ginekologiczna. Jest wielokrotnym stypendystą Uniwersytetu w Antwerpii i Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, czołowych europejskich ośrodków zajmujących się leczeniem niepłodności. Współtworzył Laboratorium Wspomaganego Rozrodu przy Klinice Ginekologii i Rozrodczości Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Policach, za co w 1998 roku otrzymał nagrodę JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. Aktualnie jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Ginekologii i Zdrowia Prokreacyjnego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Oprócz pracy klinicznej prowadzi aktywną działalność naukową z dziedziny medycyny rozrodu. Jest autorem szeregu prac naukowych dotyczących problematyki niepłodności, często publikowanych w renomowanych czasopismach lekarskich. Za działalność naukową otrzymywał kilkakrotnie nagrody JM Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej. W 2002 złożył rozprawę habilitacyjną pt. „Optymalizacja hodowli pozaustrojowej zarodków myszy z uwzględnieniem roli wybranych czynników wzrostu”, uzyskując tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2008 roku uzyskał najważniejszy europejski stopień specjalizacji w zakresie embriologii klinicznej (Senior Clinical Embryologist) certyfikowany przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii ESHRE. W 2009 roku uzyskał z rąk Prezydenta RP nominację profesorską. W 2015 roku uzyskał tytułu specjalisty w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Z sukcesem przeprowadził klinikę Vitrolive przez proces integracji z europejskim porozumieniem na rzecz płodności The Fertility Partnership, które w swych szeregach zrzesza starannie dobrane ośrodki oferujące pacjentom najwyższy, udokumentowany standard postępowania, efektywne leczenie i wsparcie podczas całej ścieżki terapeutycznej. Dzięki swojej codziennej pracy z pacjentami pomógł tysiącom par w realizacji marzeń o rodzicielstwie.