Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

dr n. med. Adam Czyżyk

Współautor ponad 70 prac w międzynarodowych czasopismach naukowych, 20 rozdziałów w podręcznikach polskich i 2 w międzynarodowych. Dwukrotny stypendysta Ministra Zdrowia, kilkukrotnie nagradzany za badania naukowe na kongresach polskich i zagranicznych (m.in. „Best young investigator 2017” na Europejskim Kongresie Menopauzy i Andropauzy, 24 maja 2017, Amsterdam Holandia; Nagroda Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w kategorii najlepszych prac oryginalnych na XXI Zjeździe PTE, 15-17 września 2016, Katowice, Polska, 1-sza nagroda w Sesji Ginekologia na Europejskiej Konferencji Młodych Badaczy, Berlin, Charite, Niemcy 2013).