Warto czytać o niepłodności i rodzicielstwie. Poniżej prezentujemy listę rekomendowanych lektur na temat leczenia niepłodności i adopcji, a także podręczniki dla rodziców dzieci urodzonych dzięki metodom ART dotyczące rozwoju dziecka oraz jego wychowania.

 • Krawczak A. – In vitro. Bez strachu, bez ideologii, Wydawnictwo Muza 2016
 • Domagalska K. – Nie przeproszę, że urodziłam. Historie rodzin z in vitro, Wydawnictwo Czarne 2015
 • Leszczyńska S. – Dieta dla płodności, Wydawnictwo Zwierciadło 2017
 • Mans A. – Samotność w niepłodności
 • Eichelberger W. – Jak wychować szczęśliwe dzieci, Warszawa 1995
 • Eichelberger W. – O co pytają dzieci?, ISKRY Warszawa 1999
 • Eichelberger W. – Ciałko, Wydawnictwo DOM Warszawa 2002
 • Eichelberger W. – Samson A. Dobra miłość, Warszawa 2002
 • Olechnowicz H. – Dobre chwile z naszym dzieckiem, WSiP Warszawa 1997
 • Dolto F. – Zrozumieć dziecko, Jacek Santorski & Co Warszawa 2002
 • Gordon T. – Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa 1994
 • Dąbrowska J. – Zrozumieć dziecko, PARPA Warszawa 2001
 • Ilg F., Ames L., Baker S. – Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, GWP Gdańsk 1998
 • Ilg, F., Ames,L., Baker,S. – Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat, GWP Gdańsk 1998
 • Richardson, R., Richardson, L. – Najstarsze, średnie, najmłodsze, GWP Gdańsk 1999
 • Seligman M. – Optymistyczne dziecko, Media Rodzina of Poznań, Poznań 1997
 • Witkin G. – Stres dziecięcy, Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2000
 • Serfontein G. – Twoje nadpobudliwe dziecko, Prószyński i S-ka Warszawa 1999
 • Rojewska, J. – Grupa bawi się i pracuje cz. I i II, UNUS Wrocław 2000
 • Skynner R., Cleese J. – Żyć w rodzinie i przetrwać, Jacek Santorski & Co Warszawa 2001
 • Faber A., Mazlish A. – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 1993
 • Winnicot D. – Rozmawiając z rodzicami, Warszawa 1993
 • Olechnowicz H. – Dobre chwile z naszym dzieckiem, Warszawa 1997
 • Olechnowicz H. – Dziecko własnym terapeutą, Warszawa 1995
 • Woititz J. G. – Wymarzone dzieciństwo, GWP Gdańsk 2001
 • Furman E. – Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co. Warszawa 1994
 • Rogoll R. – Aby być sobą, PWN Warszawa 1995
 • Mellody P. – Toksyczne związki. Anatomia i terapia współuzależnienia, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & Co Warszawa 1993
 • Namysłowska I. – Terapia rodzin, PWN Warszawa 1997
 • James M., Jongeward D. – Narodzić się by wygrać, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS
 • Kozłowska A. – Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego, Wydawnictwo ŻAK Warszawa 1996
 • Ziemska M. – Postawy rodzicielskie, Warszawa 1976
 • Dominik D. – Doświadczenia emocjonalne dzieci osieroconych, Rzeszów 1997
 • Rydzyński Z. – Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w: A. Bilikiewicz, W. Strzyżewski (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów 1992
 • Prekop I., Schweizer C. – Niespokojne dzieci, Media Rodzina of Poznań 1997
 • Babiker G., Arnold L. – Autoagresja. Mowa zranionego ciała, GWP Gdańsk 2002
 • Margolis A. – Zespół dziecka maltretowanego, Warszawa 1998
 • Pilecka W., Majewicz P., Zawadzki, A. – Jak wspomagać psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych somatycznie, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków 1999
 • Kokoszka A., Drozdowski P. – Wprowadzenie do psychoterapii, Wydawnictwo AM Kraków 1993
 • Kołbik I. – Procesy emocjonalne w rodzinie w: De Barbaro B. (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (str. 31 – 44). Kraków: Collegium Medicum UJ
 • De Barbaro M. – Struktura rodziny w: De Barbaro . (red.): Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (str.97-109). Kraków: Collegium Medicum UJ
 • Safjan M. – Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Warszawa 1993
 • Kubacka-Jasiecka D. – Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej, Kraków 1997
 • Gancarz E., Dudek U. – Video Home Training w naszej pracy, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1/2002
 • Gancarz E. – Funkcjonowanie rodzin zastępczych nie spokrewnionych w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, 2000
 • Dominik D. – O przemocy inaczej, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 2/2002
 • Dominik D. – O przemocy inaczej, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 2/2002
 • Głowacka B. – Zastępcze formy wychowania rodzinnego w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 7/1994
 • Głowacka B. Smolińska W. – Rodziny zastępcze, pytania i odpowiedzi, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 7/1994
 • Kolankiewicz M. – Pogotowia rodzinne, nowa forma opieki, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 79/1994
 • Pardałowa D. – Co to znaczy dobro dziecka?, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 10/1988
 • Tatko A. – Zaspokajanie potrzeb dzieci w rodzinach zastępczych, w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 4/1995
 • Kolankiewicz M. – Kim są sieroty społeczne w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 8/1993
 • Obuchowska I. – Dziecko zagubione w sieroctwie w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 5/1998
 • Stelmaszczuk Z. – Kodeks etyczny rodzin zastępczych w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 8/1998
 • Obuchowska I. – Wychowanie w domu i instytucji w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 4/1999
 • Obuchowska I. – Dziecko w rodzinie i instytucji od teorii do praktyki w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 3/1997
 • Łuczak E. Szewestowska K. – Rozmiary sieroctwa społecznego w: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze 2/1997
 • Janke A. – Uwarunkowania działalności opiekuńczo – wychowawczej w rodzinie w: Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 1/1998
 • Jaworska M. – Funkcjonowanie rodzin zastępczych na terenie województwa rzeszowskiego, w: Oświata 10/1997, Rzeszów
 • Gancarz E. – Przyczyny rozwiązywania rodzin zastępczych, w: Oświata 12/1997, Rzeszów
 • Szymańska K. – Postawy wychowawcze małżeństw zamierzających adoptować dziecko W: Problemy Rodziny Nr 2/1992
 • Grycman M. – Dom malowany, Edition 2000
 • Grycman M. – Dom na nowo malowany, Edition 2000
 • Kotowska K. – Jeż, Egmont 2001
 • Kotowska K. – Wieża z klocków, Media Rodzina Poznań 2001
 • Niepłodność i rozród wspomagany, pod red. Jerzego Radwana i Sławomira Wołczyńskiego, Wydawnictwo Termedia
 • Algorytmy diagnostyczno-lecznicze w niepłodności, pod red. Sławomira Wołczyńskiego i Michała Radwana, Instytut Medycyny Pracy
 • Niepłodność. Zagadnienie interdyscyplinarne, pod red. Emilii Lichtenberg-Kokoszki, Oficyna Wydawnicza IMPULS
Pencil

Aktualności

Już dostępna – szybka i niezwykle precyzyjna ocena poziom stresu oksydacyjnego w nasieniu

VL_news_20202611
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

śro 9 grudnia

Moja pierwsza wizyta w Vitrolive

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.