TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Nadrzędnym dokumentem opisującym prawa Pacjenta jest Karta Praw Pacjenta. To zbiór przepisów pochodzących z różnych aktów (m.in. Konstytucji RP i Ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty), które określają zbiór praw każdego polskiego Pacjenta, m.in. prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w trakcie udzielania świadczeń medycznych. Aktualny tekst Karty Praw Pacjenta można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowo, jako klinika biorąca pod uwagę potrzeby Pacjentów, przestrzegamy w naszym ośrodku standardów przygotowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN. Standardy te, powstałe w wyniku szerokich konsultacji społecznych z niepłodnymi Pacjentami, zbierają najważniejsze oczekiwania i wyrażają głos społeczny chorych. W Vitrolive zapewniamy, że:

  • Każdy pacjent ma prawo do uzyskania zrozumiałej informacji na temat stanu swojego zdrowia i zalecanego postępowania medycznego.
  • Każdy pacjent ma prawo do wyboru rodzaju terapii w oparciu o swoje indywidualne potrzeby i stan zdrowia.
  • Każdy pacjent ma prawo do odmówienia terapii.
  • Każdy pacjent ma prawo do bycia leczonym w zgodzie z aktualną wiedzą medyczną i powinien być leczony zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu oraz Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).
  • Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej intymności oraz do szacunku wobec podjętych przez niego decyzji dotyczących leczenia.
  • Każdy pacjent ma prawo do poszanowania swojej godności bez względu na przynależność etniczną, narodowościową, rasową, stan zdrowia, wiek, uwarunkowania genetyczne, przekonania, orientację seksualną i stan cywilny.
  • Dokumentacja medyczna pacjenta będzie wydana przez ośrodek na jego każdorazową prośbę i niezwłocznie.
  • W przypadku par niepłodność powinna być zawsze postrzegana i komunikowana przez personel jako problem pary niezależnie od tego, czy wystąpił czynnik męski, żeński czy oba jednocześnie.
Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 16 sierpnia

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.