Specjaliści VitroLive, w ramach upowszechniania wiedzy, aktywnie angażują się w wydarzenia edukacyjno-szkoleniowe. Sprawdź, na jakich polskich i zagranicznych sympozjach oraz warsztatach wygłaszaliśmy prelekcje:

• 12-13 kwietnia 2019, konferencja: VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej „Stare problemy nowe możliwości”, wykład prof. Kurzawy „Zdrowie dzieci po leczeniu niepłodności”, Międzyzdroje

• 4-7 kwietnia 2019, konferencja: IVIRMA International Congress, udział dr. Anny Janickiej i prof. Rafała Kurzawy, Majorka

• 4-6 kwietnia 2019, konferencja: Krakowski Kongres Ginekologii i Endokrynologii, wykład prof. Kurzawy „Techniki wspomaganego rozrodu – nowe terapie, nowe wyzwania. Od indukcji owulacji do receptywności endometrium”, Kraków

• 23-24.11.2018, konferencja: Ginekologia i Położnictwo 2018, prowadzenie sesji pt. „TRUDNE SPRAWY: endokrynologia” przez prof. Rafała Kurzawę, wykład: „50 odcieni GERMS, czyli o różnym wpływie bakterii na zdrowie rozrodcze człowieka”

• 16-17.11.2018, konferencja: Niepłodność – droga do macierzyństwa, udział zespołu kliniki VitroLive w składzie: prof. Rafał Kurzawa, dr Anna Petri, dr Aleksandra Rosiak, dr Robert Sienkiewicz, dr Anna Janicka, Dorota Malasiewicz, Dorota Wróblewska i Gracjana Preisner. Wykład prof. Kurzawy: „Układamy niepłodnościowy tangram”, Kraków.

• 5-7.11.2018 – Oxford Fertility Annual Update in Reproductive Medicine – udział prof. Rafała Kurzawy w spotkaniu naukowym

• 19-20.10.2018 – konferencja: VI Ogólnopolski Kongres Nasza Ginekologia 2018, wykład prof. Kurzawy: „Endometrioza a płodność i ciąża”, Warszawa

• 20.10.2018 – konferencja: CIĄŻA, PORÓD, POŁÓG WYZWANIA DLA POŁOŻNYCH, wykład dr Ciepieli „Ciąża z zapłodnienia pozaustrojowego”, Szczecin

• 15.09.2018 – Kurs Vitrolive „Zdrowie dzieci po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu”- udział merytoryczny zespołu kliniki, Szczecin

• 13-14.09.2018 – konferencja XXXIII Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Doroczne Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2018, wykłady prof. Rafała Kurzawy pt. „Markery jakości kompetencji komórki jajowej” oraz dr Anny Janickiej „Skuteczność zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce. Wyniki EIM/MZ/programów miejskich”, Warszawa

• 1-4.07.2018, konferencja: 34rd Annual Meeting of ESHRE, udział zespołu kliniki VitroLive w składzie: prof. Rafał Kurzawa, dr Wojciech Głąbowski, dr Przemysław Ciepiela, dr Robert Sienkiewicz, dr Anna Janicka oraz dr Anna Petri i dr Anna Majewicz-Broda, Barcelona, Hiszpania

• 10-11.05.2018r.,konferencja: Ogólnopolska Interaktywna Konferencja Ginekologiczno-Położnicza „Jak postępować w trudnych sytuacjach klinicznych?”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Leczenie pozwalające zachować płodność w onkologii – onkofertylity – aktualny stan prawny w Polsce i rzeczywiste możliwości krioprezerwacji komórek rozrodczych oraz ich ewentualnego wykorzystania”, Lublin

• 13-14.10.2017, Kongres Nasza Ginekologia, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Miejsce leczenia operacyjnego w postępowaniu z niepłodną parą”, Warszawa

• 29-30.09.2017, konferencja: Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii 2017, prowadzenie sesji endokrynologicznej oraz wykład prof. Rafała Kurzawy pt. „Niewydolność jajnika – wytyczne ESHRE”, wykład dr Anny Janickiej pt. „In Vitro w Polsce – raport EIM 2014” oraz udział zespołu kliniki VitroLive w składzie: dr Robert Sienkiewicz, dr Wojciech Głąbowski, dr Ewelina Budzińska, dr Anna Petri oraz dr Anna Majewicz-Broda.

• 15-16.09.2017, I Konferencja Edukacyjna PTG – praktyczne aspekty w położnictwie i ginekologii 2017, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Dobra praktyka laboratoryjna i lekarska w zabiegach inseminacji domacicznej”, Łódź.

• 2-5.07.2017, konferencja: 33rd Annual Meeting of ESHRE, udział zespołu kliniki VitroLive w składzie: dr Robert Sienkiewicz, dr Wojciech Głąbowski, dr Anna Janicka, dr Anna Petri oraz Alicja Kario, Genewa, Szwajcaria

• 9-10.06.2017, konferencja: Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research, udział zespołu kliniki VitroLive, Warszawa

• 9-10.06.2017, konferencja: Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy, udział zespołu kliniki VitroLive, Poznań

• 3.06.2017, konferencja: V Międzynarodowa Konferencji Naukowo–Szkoleniowej pt. „Najnowsze trendy w terapii otyłości”,  wykład prof. Rafała Kurzawy: „Zaburzenia płodności w otyłości. Jak sobie poradzić za pomocą zmiany stylu życia”, Szczecin

• 13.05.2017, konferencja: IV Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Ginekologicznej, udział dr Przemysława Ciepieli, Poznań

• 11-13.05.2017, Konferencja: VIIth International IVI Congress – Reproductive Medicine and Beyond – American Society for Reproductive Medicine, Bilbao, obecność: dr Przemysław Ciepiela

• 11-13.05.2017, Konferencja: VIIth International IVI Congress – Reproductive Medicine and Beyond – American Society for Reproductive Medicine, Bilbao, obecność: dr Anna Janicka

• 21-22.04.2017, Środowiskowe Spotkanie Konsultacyjne Medycyny Rozrodu, wykłady dr Przemysława Ciepieli: „Procedury medycznie wspomaganej prokreacji” oraz „Odroczenie transferu – kiedy mrozić wszystkie zarodki?”, Szczecin

• 21-22.04.2017, Środowiskowe Spotkanie Konsultacyjne Medycyny Rozrodu, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Niepłodność idiopatyczna. Inseminacja domaciczna”, Szczecin

• 20-22.04.2017, Kurs: Wybrane elementy oogenezy i spermatogenez – Niepłodność i Techniki Wspomaganego Rozrodu, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Kontrolowana hiperstymulacja jajników” oraz „Zdrowie dzieci po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu” oraz „Protokół stymulacji dla pacjentki „PCOS” – bezpieczeństwo vs. Jakość komórek”, Szczecin

• 20-22.04.2017, Kurs: Wybrane elementy oogenezy i spermatogenez – Niepłodność i Techniki Wspomaganego Rozrodu, wykład dr Anny Janickiej: „Akty prawne, dyrektywy i systemy zarządzania jakością dotyczące laboratorium rozrodu wspomaganego medycznie”, Szczecin

• 16-18.03.2017, Konferencja: VII Zjazd Endokrynologii Ginekologicznej, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Diagnostyka i leczenie niepłodności”, warsztat: „Indukcja owulacji w zespole PCOS”, Zakopane

• 17.01.2017, Warsztat specjalistyczny Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka: „Co nowego w indukcji i stymulacji jajeczkowania”, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Triggering z agonistą GnRH – mechanizm, zalety i wady”, Warszawa

• 17.01.2017, Warsztat specjalistyczny Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka: „Co nowego w indukcji i stymulacji jajeczkowania”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Co za dużo to nie zdrowo – kiedy zaprzestać stymulacji i zaproponować OD”, Warszawa

• 2.12.2016, CMM Konferencja: III konferencja – Niepłodność – droga do macierzyństwa, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Krótka historia IVF w Polsce”, Kraków

• 18.11.2016, Konferencja: Ginekologia i Położnictwo 2016, wykład: „Najczęstsze błędy w diagnostyce niepłodności”, Kraków

• 10-13.11.2016, Konferencja: World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI), Amsterdam, obecność: dr Przemysław Ciepiela

• 15-19.10.2016r, Konferencja: Kongres ASRM – American Society for Reproductive Medicine, Salt Lake City, obecność: prof. Rafała Kurzawy

• 15-19.10.2016r, Konferencja: Kongres ASRM – American Society for Reproductive Medicine, Salt Lake City, obecność: dr Przemysław Ciepiela

• 5-19.10.2016r, Konferencja: Kongres ASRM – American Society for Reproductive Medicine, Salt Lake City, obecność: dr Wojciech Głąbowski

• 7-8.10.2016r Konferencja: Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii; wykład prof. Rafała Kurzawy: „Skuteczność w cyklach świeżych i kriokonserwowanych, strategia freeze all”, Warszawa

• 7-8.10.2016r, Konferencja: Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu I Embriologii; wykład dr Anny Janickiej: „ART. W Polsce i w Europie”, Warszawa

• 7-8.10.2016r, Konferencja: Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu I Embriologii; wykład dr Przemysława Ciepieli: „Markery i metody oceny jakości komórek rozrodczych. Metaboliczne wykładniki kompetencji komórki jajowej”, Warszawa

• 7-8.10.2016r, Konferencja: Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu I Embriologii, obecność dr Roberta Sienkiewicza

• 7-8.10.2016r, Konferencja: Sympozjum Naukowo – Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu I Embriologii, obecność Doroty Kaniewskiej

• 30.09-2.10.2016r, Konferencja: V Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Czy lekarz może zabrać płodność kobiecie?”, Wrocław

• 16-17.09.2016r, Konferencja: MSD 2016 European Fertility Scientific Symposium, obecność prof. Rafała Kurzawy

• 17-18.06.2016, Konferencja: „Ginekologia i położnictwo nowe trendy”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Główne wskazania i zasady kwalifikacji do procedury in vitro – uwagi praktyczne w oparciu o EBM”, Poznań

• 10-11.06.2016, Konferencja: „III Międzynarodowa Konferencja Endokrynologii Rozrodczości w Warszawie”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Development of Scientific Cooperation in Reproductive Medicine Research”, Warszawa

• 10-11.06.2016, V Bałtyckie Sympozjum Młodych Naukowców Instytut Rozwoju Nauk o Zdrowiu i Usług Medycznych „ProLongaVita” : „Postępy w naukach medycznych i naukach o zdrowiu – badania, edukacja, współpraca”, wykład dr Aleksandry Rosiak: „Wpływ wieku mężczyzny na wybrane parametry seminologiczne”, Szczecin

• 04.06.2016, II Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Dysbioza – Diagnostyka i Leczenie za pomocą żywienia i probiotyków”, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Nawracające infekcje pochwy – antybiotyk czy… probiotyk?”, Szczecin

• 03.06.2016, wykład prof. Rafała Kurzawy: „How different patient can benefit from the unique pharmacokientics of corifollitropin alpha”, Rumunia

• 20.05.2016, kurs atestacyjny w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości – najnowsze doniesienia, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Właściwe przygotowanie pary do procedury zapłodnienia pozaustrojowego” oraz „Czy klinicysta ma wpływ na jakość zarodka?”, Poznań

• 13.05.2016, Warsztat specjalistyczny OSnPC „Współpraca klinicysty z embriologiem”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Czy klinicysta ma wpływ na jakość zarodka? – przygotowanie pary do procedury zapłodnienia pozaustrojowego a skuteczność leczenia”, Warszawa

• 13.05.2016, Warsztat specjalistyczny Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka: „Współpraca Klinicysty z Embriologiem, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Czy powinniśmy mrozić wszystkie zarodki?”, Warszaw

• 12.05.2016, Konferencja: „Zachowanie płodności – jakie są niezaspokojone potrzeby pacjentów z chorobą nowotworową w Polsce? Jakie są bariery ograniczające szerszy dostęp do metod zachowania płodności w Polsce? Jaką korzyść może mieć pacjent onkologiczny z użycia długo działających rFSH w celu zachowania płodności?”, obecność prof. Rafała Kurzawy

• 15.04.2016, Warsztaty OSnPC „Andrologia i Ginekologia dla specjalisty medycyny rozrodu”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Przebieg ciąż i rozwój płodu u par z czynnikiem męskim niepłodności”, Warszawa

• 08.04.2016, Kurs do specjalizacji z Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości: „Niepłodność i Techniki Wspomaganego Rozrodu”, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Transfer zarodka – technika i opcje terapeutyczne”, Szczecin

• 06-08.04.2016, Konferencja: „Niepłodność i techniki wspomaganego rozrodu”, wykłady prof. Rafała Kurzawy: „Kontrolowana hiperstymulacja jajników”, „Zdrowie dzieci po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu”, Szczecin

• 6-8.04.2016, Kurs „Niepłodność i techniki wspomaganego rozrodu”, wykład dr Anny Janickiej: „Akty prawne, dyrektywy i systemy zarządzania jakością dotyczące laboratorium rozrodu wspomaganego medycznie”, Szczecin

• 01.04.2016, Spotkanie naukowe zachodniopomorskiego oddziału PTG, wykład dr Anny Janickiej: „Ustawa o leczeniu niepłodności i jej konsekwencje dla pacjentów, oddziałów ginekologicznych, praktyk lekarskich i lekarzy”, Szczecin

• 12.03.2016, Zebranie szkoleniowo-naukowe PTG, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Co powinniśmy wiedzieć na temat zastosowania stężenia hormonu antymüllerowskiego we współczesnej ginekologii?”, Szczecin

• 05.12.2015, Sympozjum Naukowe „Praktyczne aspekty leczenia niepłodności”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Indukcja jajeczkowania w PCOS”, Kęszyca Leśna

• 05.12.2015, Sympozjum Naukowe „Praktyczne aspekty leczenia niepłodności”, wykład dr Anny Janickiej: „Leczenie niepłodności w świetle ustawy”

• 05.12.2015, Sympozjum Naukowe „Praktyczne aspekty leczenia niepłodności”, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Czy istnieje algorytm leczenia niepłodności”

• 25.11.2015, Otwarte Posiedzenie Plenarne Komitetu Cytobiologii Polskiej Akademii Nauk, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Co warunkuje udane zapłodnienie in vitro u człowieka”

• 20-21.11.2015, Konferencja: XII Krajowa Konferencja Szkoleniowa „Ginekologia i Położnictwo 2015”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Ciąża o nieznanej lokalizacji – diagnostyka i leczenie”

• 6-7.11.2015, Konferencja: III Sympozjum Szkoleniowym Medycyny Rozrodu I Endokrynologii Ginekologicznej Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka pt.: Osiągnięcia i wyzwania ośrodków medycyny rozrodu, wkład prof. Rafała Kurzawy: „Dobór protokołu stymulacji jajeczkowania w procedurach IVF z przewlekłym brakiem owulacji”

• 5.11.2015, Konferencja: Spotkanie Ekspertów Leczenia Niepłodności, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Kliniczna ocena leków w terapii niepłodności”.

• 09.10.2015, Konferencja: Ogólnopolski Kongres Naukowy „Nasza Ginekologia 2015”, wykład prof. Rafała Kurzawy „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o niepłodności, a się o to nie pytacie”

• 02.10.2015, Konferencja: II Konferencja „Niepłodność – droga do macierzyństwa”, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Ocena rezerwy jajnikowej, znaczenie w praktyce ginekologicznej”

• 10.09.2015, Konferencja: XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików „Współczesne techniki mikroskopowe i molekularne w biologii i medycynie”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Metaboliczne wykładniki kompetencji komórki jajowej w programie IVF”

• 03.09.2015, Konferencja: XXXII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Miejsce inseminacji w leczeniu niepłodności”

• 22.06.2015, Konferencja: Warsztat Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka „Metody indukcji i stymulacji jajeczkowania”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Dobór protokołu indukcji jajeczkowania dla pacjentki z PCOS”

• 20.06.2015, Konferencja: II Kongres Akademii po Dyplomie USG w Położnictwie i Ginekologii, wykłady prof. Rafała Kurzawy: „Rola ultrasonografii w diagnostyce ciąży o nieznanej lokalizacji (PUL)” oraz „Postępowanie w powikłaniach po stymulacji owulacji (miejsce ultrasonografii)”

• 29.05.2015, Konferencja: III Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Schematy diagnostyczne i postępowanie w niepłodności”

• 22.05.2015, Konferencja: IV Bałtyckie Sympozjum „Pacjent 60+ w Systemie Opieki Zdrowotnej”, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Czy potrafimy leczyć? Jak podejmujemy decyzje diagnostyczno – terapeutyczne”

• 28.03.2015, Konferencja: IV Ogólnopolska Konferencja Studenckich Ginekologicznych Kół Naukowych; wykład prof. Rafała Kurzawy: „Płodność po przebytym leczeniu onkologicznym”

• 13.03.2015, Konferencja: Ogólnopolskie Centrum Badania, Edukacji i Monitorowania Problemów Płodności, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Different aspects of oocyte competence in IVF”

• 28.02.2015, STN III Konferencja Szkoleniowa EBM, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Medycyna oparta o fakty (naukowe)? – czyli jak podejmujemy decyzje diagnostyczno-terapeutyczne”

• 28.02.2015, Konferencja dla położnych, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Ciąża po zapłodnieniu pozaustrojowym”, Szczecin

• 6.12.2014, Konferencja: Co nowego w endometriozie i ginekologii operacyjnej?, wykład prof. Rafała Kurzawy: Zmiany w receptywności endometrium w endometriozie, Łódź

• 5.12.2014, Konferencja: Niepłodność – droga do macierzyństwa, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Kwalifikacja do IVF w warunkach polskich”, Kraków

• 1.12.2014, Warsztaty Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Płodność w cyklu naturalnym”, Warszawa

• 29.11.2014, I Kongres Akademii po Dyplomie USG w położnictwie i ginekologii, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Wykorzystanie USG w stymulacji owulacji”, Rawa Mazowiecka

• 21.11.2014, XI Konferencja Medycyny Praktycznej Ginekologia i Położnictwo, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Wpływ operacji jajnika na zmniejszenie płodności”, Kraków

• 17.10.2014, konferencja: V Sympozjum Postępy w położnictwie i ginekologii, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Zasady leczenia niepłodności przed kwalifikacją do IVF”, Łódź

• 11.10.2014, Szkolenie obserwatorów monitoringu Naszego Bociana, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Standardy i rekomendacje w medycynie wspomaganego rozrodu”, Warszawa

• 8.10.2014, Konferencja: Sitzung der Deutsch-Polnischen-Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Lebensstil und Fertilität”, Monachium

• 26.09.2014, Warsztaty Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, wykład dr Anny Janickiej: „Zarządzanie jakością w laboratorium IVF – doświadczenia polskich ośrodków leczenia niepłodności”, Warszawa

• 11-13.09.2014, Konferencja: II Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Dobór protokołu stymulacji do indywidualnych potrzeb pacjentek”, tytuł wykładu dr Przemysława Ciepieli: „Metabolity kwasu arachidonowego i linolowego korelują z kompetencją komórki jajowej w programie zapłodnienia pozaustrojowego – dwuośrodkowe prospektywne badanie zawartości płynu pęcherzykowego z pojedynczego pęcherzyka”, tytuł wykładu Darii Terlikowskiej: „Psychologiczne aspekty niepłodności”, Toruń

• 17.05.2014, Konferencja: Międzynarodowy Dzień Celiakii, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Dieta a płodność”, Szczecin

• 16.05.2014, Warsztaty Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Algorytm postępowania w niepłodności idiopatycznej – interwencja medyczna czy postępowanie wyczekujące”, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Opisy przypadków”, Warszawa

• 25-26.04.2014, Konferencja: Zaburzenia prokreacji – problemy położniczo-ginekologiczne, wykład prof. Rafała Kurzawy: ”Żywienie a płodność”, Serock

• 10-12.04.2014, Konferencja: III Bałtyckie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Innowacje w medycynie i naukach o zdrowiu. Badania, edukacja, współpraca, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Quo vadis in vitro?”, Szczecin

• 14.03.2014, Konferencja: Praktyczne aspekty leczenia niepłodności, tytuł wykładu prof. Rafała Kurzawy: „Zasady postępowania z niepłodną parą – algorytm diagnostyczno-leczniczy”, Kołobrzeg

• 7.03.2014, Warsztaty Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Istota diagnostyki niepłodności”, Warszawa

• 21.01.2014, spotkanie medialno-dyskusyjne organizowane przez Ośrodek Studiów nad Płodnością Człowieka i Stowarzyszenie Nasz Bocian dotyczące inauguracji poradnika „Jak wybrać klinikę leczenia niepłodności?”, panel prof. Rafała Kurzawy pt. „Niepłodność w Polsce – obraz rzeczywistości”, Warszawa

• 6-7.12.2013, Konferencja: I Sympozjum Szkoleniowe Medycyny Rozrodu i Endokrynologii Ginekologicznej Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Recepta na płodność” oraz „Postepowanie w niepłodności idiopatycznej”, wykład dr Anny Janickiej: „ART w Polsce i Europie – Raport EIM 2011”, wykład dr Przemysława Ciepieli: „Stany zapalne jako przyczyna niepłodności”, Warszawa

• 22-23.11.2013, Konferencja: Postępy w ginekologii i położnictwie, Medycyna Praktyczna, wykład prof. Rafała Kurzawy: „Wpływ mięśniaków macicy na rozród kobiety”, Kraków

• 14.12.2012, Konferencja: I Baltic Fertility Network Meeting, tytuł wykładu dr Przemysława Ciepieli: „Kliniczne i embriologiczne aspekty IVF i ICSI”, Szczecin

Pencil

Aktualności

„Staramy się o dziecko!” – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

śro 3 listopada

Moja pierwsza wizyta w Vitrolive

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.