Drodzy Pacjenci!

Członkowie Zespołu Vitrolive współtworzą struktury najważniejszych organizacji zdrowia w obszarze medycyny rozrodu w Polsce, co może być dla Państwa gwarancją, że na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i oferujemy tylko bezpieczne terapie. W trosce o najwyższe bezpieczeństwo naszych Pacjentów oraz Pracowników, podjęliśmy aktywne działania zmierzające do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19, a także otaczamy naszych Pacjentów opieką zgodną z zaleceniami kluczowych krajowych i międzynarodowych organizacji zdrowia. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradami oraz zaleceniami:

Koronawirus jest powszechnym typem wirusa. Nowy koronawirus SARS-Cov-2 jest to nowy szczep koronawirusa zidentyfikowany po raz pierwszy w mieście Wuhan w Chinach pod koniec grudnia 2019 r. Wywołuje on chorobę o nazwie COVID-19.

Choroba COVID-19 jest wywoływana przez nowy typ koronawirusa SARS-CoV-2, dlatego też doświadczenie, a tym samym wiedza o jej wpływie na przebieg ciąży i zdrowie dziecka są wciąż niepełne. Wydaje się jednak, że zakażenie SARS-CoV-2 nie ma znaczącego wpływu na ciążę. Dotychczas nie opublikowano naukowych dowodów istnienia negatywnych skutków zakażenia SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 w czasie ciąży, w szczególności nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka poronień czy rozwoju wad wrodzonych. Opisano dotychczas przypadki ciąż z COVID-19, w których kobiety rodziły zdrowe dzieci, niezależnie od zróżnicowanego stanu ogólnego matki i ciężkości przebiegu choroby. Nie potwierdzono też żadnego przypadku zainfekowania wirusem potomstwa podczas ciąży.

Z dotychczasowych badań wynika również, że wirus ten prawie na pewno nie przechodzi przez łożysko i do mleka matki, nie był wykrywany w płynie owodniowym ani krwi pępowinowej.

Są to uspokajające informacje, jednakże oparte na analizie nadal niewielkiej liczby danych i dotyczą one pacjentek zakażonych w drugim lub trzecim trymestrze ciąży, dlatego należy je interpretować ostrożnie. Nie są natomiast dostępne wystarczające informacje na temat wpływu zakażenia
COVID-19 w początkowych stadiach ciąży.

Należy jednak pamiętać, że ciężki przebieg COVID-19 w kolejnych trymestrach może wiązać się z niektórymi powikłaniami perinatalnymi, takimi jak utrata ciąży, hipotrofia wewnątrzmaciczna płodu czy konieczność wczesnego ukończenia ciąży, tak jak w wielu innych chorobach o ciężkim przebiegu w ciąży.

Zalecenia dla kobiet w ciąży zostały przygotowane przez European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), odpowiadając na pytania: co należy wiedzieć, jak się przygotować i jak chronić.

Wersja polskojęzyczna jest dostępna na stronie:
https://adst.mp.pl/s/www/covid19/ulotka-informacyjna-covid_kobiety-w-ciazy_A4_screen.pdf

Podobnie jak w przypadku innych grypopodobnych chorób układu oddechowego, zakażenie wirusem COVID-19 może powodować łagodne objawy, w tym katar, ból gardła, kaszel i gorączkę. U niektórych osób dolegliwości mogą być poważniejsze i prowadzić do zapalenia płuc lub trudności w oddychaniu. W rzadkich przypadkach choroba może być śmiertelna.

Jeśli:

 • w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś na obszarach objętych wirusem bądź miałeś kontakt z osobą zakażoną,
 • masz podwyższoną temperaturę,
 • obserwujesz u siebie kaszel i masz duszności,

to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (aktualną listę ośrodków znajdziesz tu: https://gis.gov.pl/mapa/) lub zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (lista szpitali dostępna jest tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali).

 

Ponieważ wytyczne mówią, że osoby, które znajdowały się w obszarach Kategorii 1 w ciągu ostatnich 14 dni lub odwiedzały miejsca ujęte w Kategorii 2 w ciągu ostatnich 14 dni oraz dodatkowo mają powyższe objawy, powinny poddać się kwarantannie, badania i leczenie u takich Pacjentów w naszym ośrodku w obecnej chwili nie mogą być przeprowadzone.

WAŻNE: Jeśli podejrzewasz u siebie chorobę, bądź odpowiedzialny i nie narażaj innych. Koniecznie postępuj zgodnie z zaleceniami NFZ. Każdy pacjent po odbyciu kwarantanny i pod warunkiem braku narażenia na nowe czynniki ryzyka oraz braku objawów grypopodobnych może wznowić leczenie w Vitrolive bez żadnych konsekwencji.

Jeśli zauważasz u siebie objawy chorobowe (gorączka, kaszel, itd.), ale nie byłeś w kraju, w którym występuje koronawirus i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną, zastosuj podstawowe zasady ochrony i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia.

Dla wszystkich osób oczekujących dodatkowych informacji zalecany jest kontakt ze specjalną całodobową infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590.

Koronarwirus przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Aby zapobiec zakażeniu:

1. Często myj ręce mydłem i wodą lub użyj płynu do dezynfekcji na bazie alkoholu, jeśli dłonie nie są wyraźnie brudne.
2. Praktykuj higienę dróg oddechowych: podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce chusteczką dezynfekującą do rąk na bazie alkoholu lub mydłem i wodą.
3. Utrzymaj dystans społeczny: zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
5. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Od początku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego pozostajemy czujni na doniesienia dotyczące koronawirusa. Wznowiliśmy diagnostykę i leczenie, jednak w celu minimalizacji potencjału zakażenia, obowiązuje nas szereg dodatkowych wewnętrznych restrykcji i zabezpieczeń mających chronić Państwa oraz nasz Personel.

Nasze nowe zasady obsługi Pacjentów obejmują:

 • Prowadzenie postępowania terapeutycznego wyłącznie w zgodzie z aktualnymi zaleceniami eksperckimi dla postępowania podczas pandemii COVID-19. Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE), Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (SPiN PTGiP) oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości, podobnie jak międzynarodowe towarzystwa naukowe – ESHRE (Europa) i ASRM (USA) – zalecają szczególną ostrożność podczas starań i leczenia, co znajduje odzwierciedlenie i w naszych rekomendacjach dla Pacjentów.
 • Proponujemy zgłaszającym się do nas osobom dostęp do konsultacji, badań oraz zabiegów, jednocześnie podkreślając, że decyzja dotycząca włączania procedur terapeutycznych odbywa się na podstawie indywidualnej oceny sytuacji Pary przez lekarza, przy uwzględnieniu nastawienia samych Pacjentów.
 • W przypadkach, gdy nie szkodzi to interesom Pacjentów, umożliwiamy mrożenie zarodków z odroczeniem transferu, przy czym koszt mrożenia pierwszego zarodka jest dla Pacjentów darmowy.
 • W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o przystąpieniu do leczenia, zalecamy stosowanie szczególnych środków ostrożności, aby uniknąć zakażenia podczas ciąży. Jeśli wystąpią u Państwa takie objawy jak gorączka ≥ 38°C, kaszel, trudności w oddychaniu, duszności, należy niezwłocznie skontaktować się z NFZ (tel. 800 190 590) lub swoją stacją epidemiologiczną, a także powiadomić lekarza prowadzącego ciążę.
 • Osoby z grupy wysokiego ryzyka mają bezwzględny zakaz wejścia do budynku kliniki. U takich Pacjentów wizyty, terminy badań czy zabiegów są przesuwane i odbędą się po okresie kwarantanny lub ustąpieniu objawów grypopodobnych.
 • W każdym przypadku, gdy to możliwe, zespół Vitrolive rekomenduje e-konsultacje przez Skype lub Teams lub wizytę telefoniczną.
 • Badania nasienia wykonywane są w ściśle określonych interwałach czasowych, a po każdym pobraniu pokój jest dezynfekowany. Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna.
 • Krew pobierana jest bez zakłóceń w dni robocze od 8:00 do 18:00.
 • Osoby towarzyszące (jeśli ich obecność nie jest wymagana) oraz dzieci proszone są o pozostanie poza kliniką.
 • Pacjenci proszeni są o unikanie transportu publicznego, zwłaszcza w godzinach szczytu.
 • Pacjenci są zapraszani do kliniki bezpośrednio przed planowaną godziną wizyty.
 • Prosimy, aby Pacjenci, którzy przyjadą wcześniej poczekali na zewnątrz lub w swoich samochodach. Recepcjonistka zaprosi Państwa telefonicznie na wizytę.
 • Rekomendujemy płatności kartą płatniczą.
 • Pacjenci odwiedzający ośrodek mają obowiązek wypełnienia ankiety epidemiologicznej. Apelujemy o szczerość, tylko w ten sposób możemy Państwa właściwie leczyć i zapewnić ciągłość terapii.
 • Każda osoba obligatoryjnie powinna myć i dezynfekować ręce przed wizytą. Płyn do dezynfekcji jest dostępny w recepcji, w każdym gabinecie lekarskim i toaletach.
 • Wizytę u lekarza poprzedza badanie temperatury. Wizyty Pacjentów z temperaturą > 37,5°C będą odraczane.
 • Wizyty lekarskie, badania USG i zabiegi są realizowane przy zachowaniu szczególnych środków kontroli i higieny, usta i nos Pacjenta/ów powinny chronić maseczki, lekarze i personel medyczny mają na sobie odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, fartuchy ochronne).
 • W tych szczególnych czasach witajmy się słowami „dzień dobry” i chwilowo powstrzymajmy się od miłych gestów, takich jak np. podanie ręki.

Bardzo dziękujemy Państwu za zrozumienie i stosowanie się do podstawowych zasad prewencji pozwalających utrzymać bezpieczeństwo.

Warto wiedzieć, że w samej klinice nieustannie dezynfekowane są powierzchnie często dotykane, tj. blaty, klamki, terminal płatniczy, guziki w windzie. Gabinety w Vitrolive są wietrzone kilkukrotnie w ciągu dnia. Dodatkowo, każda klinika zrzeszona w goszczącym Vitrolive porozumieniu The Fertility Partnership posiada plan ciągłości działania, który obejmuje możliwość zakłócenia działań (z dowolnej przyczyny). Kliniki TFP będą ze sobą współpracować, aby zminimalizować wszelkie zakłócenia w opiece nad Pacjentem wynikające z liczby personelu lub ekspozycji na wirusa COVID-19.

Obecnie nasza placówka jest otwarta:

 • pon – pt: 8.00 – 19.00
 • sob: 9.00 – 13.00.

Niezmiennie nasz Personel pozostaje do Państwa dyspozycji w formie on-line cały czas. Z ośrodkiem można kontaktować się przez formularz kontaktowy dostępny na stronie, e-mail: info@vitrolive.pl oraz Facebook i Instagram.

Od maja 2020 roku, przy dodatkowych, ściśle określonych zasadach bezpieczeństwa, wznowiliśmy działalność medyczną. Stosując nowe schematy obsługi Pacjenta, zapraszamy chętnych na konsultacje, badania oraz zabiegi. Zgodnie z zaleceniami polskich i zagranicznych Ekspertów medycyny rozrodu, opisanych dokładnie tu, decyzje dotyczące możliwości leczenia niepłodności z zastosowaniem metod in vitro i inseminacji są podejmowane indywidualnie, przy uwzględnieniu sytuacji zdrowotnej i życiowej Pary.

Nie mamy wątpliwości, że leczenie niepłodności nie może być odraczane, dlatego aktywnie prowadzimy diagnostykę i leczenie zgłaszających się do nas Par.

Prosimy pamiętać, że wszystkim osobom starającym się o ciążę zalecamy szczególną ostrożność.

Aby skonsultować swoją indywidualną sytuację kliniczną z lekarzem, zachęcamy do umawiania wizyt:

Nasz ośrodek cały czas zapewnia Państwu także z stały kontakt w formule zdalnych konsultacji on-line.

Wskazówki GIS oraz MZ zmieniają się na bieżąco, co może mieć wpływ na dalsze restrykcje nakładane przez nas na tryb leczenia oferowany przez naszą placówkę.

Uwaga! Treści umieszczone na stronie internetowej powstały w oparciu o dane źródłowe WHO, GIS oraz MZ i wytyczne europejskiej grupy The Fertility Partnership. Mają na celu jedynie polepszenie, a nie zastąpienie, kontaktu pomiędzy Pacjentem a jego lekarzem. Treści z założenia mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej, w szczególności medycznych, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Pencil

Aktualności

„Staramy się o dziecko!” – nowy cykl spotkań webinarowych TFP

VL_warsztaty_2021_war_ssod
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

wto 26 października

Co trzeba wiedzieć przed leczeniem in vitro?

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.