Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Laboratorium embriologiczne i seminologiczne

anna_petri_VL

ANNA PETRI

Kierownik ds. Embriologii

W 2002 ukończyłam studia na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych na kierunku biologicznym i uzyskałam tytuł magistra biologii. W tym samym roku podjęłam pracę asystenta w Laboratorium Bakteriologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej SPSK Nr 1. W 2003 roku uzyskałam tytuł Diagnosty Laboratoryjnego. Od 2005 jestem związana z pracą w Laboratoriach Wspomaganego Rozrodu: w latach 2005-2007 byłam związana z Kliniką Ginekologii i Rozrodczości w Szpitalu Klinicznym Nr 1 PAM na stanowisku asystenta, a od 2007 dołączyłam do zespołu VITROLIVE. W 2011 uzyskałam certyfikat Embriologa Klinicznego Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), zaś w 2013 uzyskałam certyfikat Embriologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR). Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR) oraz członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,

Nadzór merytoryczny nad pracą laboratorium sprawuje prof. Rafał Kurzawa posiadający tytuł starszego embriologa klinicznego ESHRE. Zespół laboratorium tworzą także: Anna Majewicz-Broda (embriolog), Dorota Kaniewska (embriolog), Alicja Kario (biotechnolog), Ewelina Kowaleczko (biotechnolog), Natalia Iwanowska (diagnosta laboratoryjny), Aleksandra Rosiak (diagnosta laboratoryjny) i Ewa Pyrzyńska (diagnosta laboratoryjny).