Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Laboratorium

Personel Laboratorium VITROLIVE

DR ANNA PETRI

Kierownik ds. Embriologii

Członkini Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR) oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

W 2002 ukończyła studia na Uniwersytecie Szczecińskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych na kierunku biologicznym i uzyskała tytuł magistra biologii. W tym samym roku podjęła pracę asystenta w Laboratorium Bakteriologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej SPSK Nr 1. W 2003 roku uzyskała tytuł Diagnosty Laboratoryjnego. Od 2005 jest związana z pracą w Laboratoriach Wspomaganego Rozrodu: w latach 2005-2007 była związana z Kliniką Ginekologii i Rozrodczości w Szpitalu Klinicznym Nr 1 PAM na stanowisku asystenta, a od 2007 dołączyła do zespołu VITROLIVE. W 2011 uzyskała certyfikat Embriologa Klinicznego Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE), zaś w 2013 uzyskała certyfikat Embriologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu (PTMR). W kwietniu 2017 roku obroniła rozprawę doktorską.

Nadzór merytoryczny nad pracą laboratorium sprawuje prof. Rafał Kurzawa posiadający tytuł starszego embriologa klinicznego ESHRE. Zespół laboratorium tworzą także:
dr n. med. Anna Majewicz-Broda (embriolog kliniczny), mgr Dorota Kaniewska (embriolog kliniczny),
mgr inż. Alicja Kario (embriolog kliniczny), mgr inż. Ewelina Kowaleczko (młodszy embriolog kliniczny), mgr Natalia Iwanowska (młodszy embriolog kliniczny), mgr Aleksandra Rosiak (diagnosta laboratoryjny) i mgr Ewa Pyrzyńska (diagnosta laboratoryjny).