TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Mimo coraz doskonalszych metod leczenia niepłodności, są Pary, które swoje marzenie o szczęśliwym rodzicielstwie mogą spełnić jedynie dzięki komórkom podarowanym przez Dawczynie.

W Vitrolive z powodzeniem prowadzimy Program Dawstwa Komórek Jajowych, który – przy zachowaniu pełnej anonimowości i poczuciu komfortu po obu stronach – pozwala na skuteczne leczenie Par pozbawionych szans na urodzenie dziecka bez wsparcia zewnętrznego.

Ustawa o leczeniu niepłodności, które weszła w życie 1 listopada 2015 roku, oraz wydane do niej rozporządzenia regulują m.in. sposoby postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami. Zgodnie z prawodawstwem polskim dawstwo komórek przeprowadza się na podstawie dopasowania dawcy i biorcy pod względem cech fenotypowych (zespół cech określających funkcjonowanie organizmu). Przekazanie komórek jajowych bądź nasienia następuje po podpisaniu zgody przez dawcę na przeprowadzenie badań lekarskich i laboratoryjnych. Ze względu na konieczność redukcji liczby genetycznie spokrewnionego ze sobą potomstwa, ustawa ogranicza liczbę dzieci urodzonych z zastosowania gamet danego dawcy.

Dawca nie może otrzymać wynagrodzenia za przekazanie gamet, ale może wnioskować o zwrot kosztów poniesionych w toku przeprowadzanej procedury. Biorcy komórek rozrodczych są zobowiązani podpisać zgodę na przyjęcie gamet (wymagana zgoda biorczyni i jej męża/partnera). Osoby pozostające w związkach nieformalnych muszą dodatkowo złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa przed urzędnikiem stanu cywilnego przed wszczęciem procedury przeniesienia gamet.

Wszystkie osoby zainteresowane zarówno biorstwem, jak i dawstwem zapraszamy na wizytę lekarską, celem kwalifikacji do zabiegu.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.