TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Diagnostyka preimplantacyjna (PGD – preimplantation genetic diagnosis / PGS – preimplantation genetic screening) polega na badaniu genetycznym zarodków przed ich transferem do jamy macicy.

Celem tego badania jest zmniejszenie ryzyka zaburzeń genetycznych u płodów i dzieci poprzez wykrycie aneuploidii zarodków (PGS) lub specyficznych zmian genetycznych (PGD), a tym samym zwiększenie szansy na uzyskanie ciąży, zmniejszenie ryzyka poronień, ograniczenie ryzyka ciąży wielopłodowej, poprzez transfer jednego zarodka (SET). Diagnostyka preimplantacyjna pozwala na zmniejszenie ilości cykli leczenia z zastosowaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego, zmniejszając czas na uzyskanie ciąży i ograniczając koszty leczenia.

Czułość i swoistość metod diagnostyki preimplantacyjnej jest bardzo wysoka, jednak nie daje 100% pewności detekcji wszystkich nieprawidłowości genetycznych. Zaleca się wykonywanie badań prenatalnych w ciąży uzyskanej z zarodków poddanych wcześniejszemu badaniu genetycznemu. Prawidłowy wynik testu nie gwarantuje prawidłowego przebiegu ciąży i porodu.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 16 sierpnia

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.