TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Czy leczenie niepłodności ma sens? Czy warto sięgać po nowoczesne techniki ART? Najnowsze badania ESHRE mówią, że wśród kobiet, które rozpoczęły leczenie 71% urodzi dziecko w ciągu najbliższych 5 lat. 57% z nich uzyska ciąże w wyniku leczenia, a 14% zajdzie w ciążę w sposób naturalny . Trzeba jednak pamiętać, że żadne leczenie nie da 100-procentowej pewności sukcesu, czasami nasza wspólna droga kończy się niepowodzeniem.

Zgodnie ze Stanowiskiem Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego diagnostyki i leczenia niepłodności opublikowanym na łamach Ginekologii Polskiej w 2012 w nowoczesnym podejściu do medycyny wszystkie procedury medyczne powinny być ocenione pod kątem ich skuteczności.

IVF czy ICSI są uznawane za bardzo skuteczne metody leczenia. Jednak niektóre cykle nie kończą się udaną implantacją, nawet po wielu transferach z pozornie zdrowymi zarodkami. Czasami też dochodzi do zapłodnienia i zagnieżdżenia zarodka, ale ciąża nie rozwija się prawidłowo i obumiera. Choć wiadomość o niepowodzeniu to olbrzymi stres i obciążenie emocjonalne, to dane uzyskane podczas terapii mogą mieć duże znaczenie dla przyszłego postępowania.

Istnieją różne biologiczne powody, dla których leczenie nie udaje się. Do najczęstszych przyczyn niepowodzeń zalicza się:

  • Powtarzające się niepowodzenia implantacji
  • Poronienia nawracające
  • Zła odpowiedź na stymulację hormonalną
  • Brak potencjału rozwojowego zarodków na etapie przedimplantacyjnym.

Zgodnie z dobrą praktyką medyczną, na etapie kwalifikacji do in vitro należy z Parą omówić́ wszystkie aspekty i ograniczenia wynikające z jej konkretnej sytuacji klinicznej. Podczas podejmowania decyzji o ścieżce terapeutycznej w Vitrolive Twój lekarz, zarówno przy pierwszej jak i każdej kolejnej próbie, określi ryzyko niepowodzenia zaproponowanej formy terapii. Dzięki temu będziecie mogli działać z większą świadomością.

Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby odstęp między kolejnymi stymulacjami hormonalnymi i punkcjami jajnika był zawsze skonsultowany z lekarzem prowadzącym. Warto też zapoznać się z opcjami, które mogą zwiększyć Wasze szanse na sukces.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 26 lipca

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.