TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Komórki jajowe, które nie zostały zastosowane w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, mogą być przechowywane na podstawie umowy zawartej przez pacjentkę z bankiem komórek rozrodczych i zarodków (Vitrolive lub innym) przez okres wskazany w umowie.

Przechowywanie polega na zamrożeniu nadliczbowych komórek jajowych w celu ich wykorzystania do kolejnej procedury zapłodnienia pozaustrojowego (po rozmrożeniu komórki jajowe poddane są zapłodnieniu w procedurze ICSI). Mrożenie powoduje zahamowanie metabolizmu i wstrzymuje procesy starzenia się komórki. Tym samym „wiek” komórki jajowej po rozmrożeniu jest taki sam, jak wiek pacjentki w dniu ich pobrania, co może mieć znaczenie w powodzeniu procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Udowodniono, iż wiek pacjentki jest jednym z najistotniejszych czynników rokowniczych w staraniach o ciążę. Wykorzystanie mrożonych komórek jajowych pozwala ponadto na ominięcie obciążającej organizm stymulacji jajeczkowania.

Pacjentka może zamrozić wszystkie uzyskane w wyniku punkcji jajników komórki jajowe w celu zachowania lub zabezpieczenia swej płodności.
Z badań naukowych wynika, że mrożenie komórek jajowych wiąże się obecnie z nieco mniejszym prawdopodobieństwem uzyskania ciąży w wyniku ich pozaustrojowego zapłodnienia w stosunku do postępowania standardowego. Skuteczność takiego postępowania wynosi około 20% ciąż w przeliczeniu na mrożoną komórkę jajową. Ze względu na krótki czas stosowania tej techniki brak jest jeszcze światowych dowodów świadczących o pełnym bezpieczeństwie medycznym (zdrowotnym) tej procedury (brak wystarczających danych odnośnie przebiegu ciąży i jej powikłań oraz brak badań populacyjnych dzieci narodzonych po zapłodnieniu rozmrożonych komórek jajowych). Wydaje się jednak, że zarówno postępy technik zamrażania (witryfikacji) komórek jajowych, jak i częstsze stosowanie procedury potwierdzą w najbliższej przyszłości jej bezpieczeństwo i zwiększą skuteczność.

Po rozmrożeniu komórki jajowe mogą nie spełniać kryteriów biologicznych umożliwiających dokonanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego, co w konsekwencji będzie powodem odstąpienia od tej procedury.

CO DAJE MROŻENIE I PRZECHOWYWANIE ZARODKÓW?

W wyniku procedury zapłodnienia pozaustrojowego może być uzyskana znacznie większa liczba zarodków niż z przyczyn medycznych można jednorazowo przenieść do jamy macicy. Zarodki te mogą być transferowane w późniejszym okresie bez konieczności przechodzenia całej procedury od początku (tzn. z ominięciem stymulacji jajeczkowania i punkcji jajników). Mrożenia zarodków dokonuje się w zależności od liczby i jakości uzyskanych zarodków w 2-3 lub 5-6 dobie rozwoju.

W przypadku przedłużonej hodowli należy pamiętać, że nie wszystkie zarodki mogą osiągnąć stadium blastocysty i może zajść konieczność odstąpienia od ich zamrożenia. Statystycznie około 20-50% zarodków uzyskuje stadium blastocysty. Decyzję, które zarodki zostaną poddane procesowi mrożenia (witryfikacji) podejmuje embriolog.

Po rozmrożeniu zarodków możliwość uzyskania ciąży zależy od ich potencjału rozwojowego, jednakże jego ocena metodami przyżyciowymi możliwa jest tylko w sytuacji stwierdzenia skrajnych zaburzeń budowy (morfologii) embrionu.

Transfer rozmrożonych zarodków nastąpi wyłącznie za obopólną zgodą pary, od której je uzyskano. Kolejna procedura zapłodnienia pozaustrojowego może być przeprowadzona dopiero po wykorzystaniu zamrożonych zarodków.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU BRAKU ZGODY NA MROŻENIE ZARODKÓW

W przypadku braku zgody na zamrożenie zarodków, do procedury zapłodnienia pozaustrojowego zostaną użyte maksymalnie 3 komórki jajowe, co często zmniejsza szansę na uzyskanie ciąży (możliwy jest brak zapłodnienia, rozwój mniejszej liczby zarodków i (lub) nieprawidłowy rozwój zarodków w związku z niską wartością biologiczną komórek jajowych).

MROŻENIE ZARODKÓW Z PRZYCZYN KLINICZNYCH

Jeśli Ty lub Twój partner chorujecie np. onkologicznie, mrożenie i przechowywanie gamet może pomóc Wam zabezpieczyć płodność i zajść w ciążę w przyszłości. Dowiedz się więcej.

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 16 sierpnia

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.