TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

TFP zyskuje nowych członków i wygląd. Troskliwa opieka pozostaje bez zmian! Czytaj więcej!

Diagnostyka i leczenie niepłodności jest przedmiotem bardzo szczegółowej analizy naukowej. W piśmiennictwie medycznym corocznie pojawiają się tysiące różnych publikacji dotyczących przyczyn niepłodności, nowych testów diagnostycznych, czy też nowatorskich terapii. Część z nich jest solidnie i dobrze udokumentowana, a inne są jedynie przesłankami lub spekulacjami autorów, nie popartymi wiarygodnymi dowodami naukowymi.

Szczególnym zainteresowaniem cieszą się badania dotyczące nawracających niepowodzenień zapłodnienia pozaustrojowego. Zagadnienie to obejmuje zarówno przypadki, w których mimo kilku transferów prawidłowych zarodków nie uzyskano ciąży, jak i te, kiedy ciążę uzyskano, ale uległa ona poronieniu we wczesnej fazie lub w późniejszych etapach jej rozwoju.

W takich sytuacjach badano związek między nawracającymi niepowodzeniami zapłodnienia pozaustrojowego a:

  • nacięciem osłonki przejrzystej, która otacza zarodek w pierwszych dobach rozwoju (Assisted hatching);
  • hodowlą zarodków w specjalnych inkubatorach (Time-lapse, Embryoscope);
  • zastosowaniem w trakcie transferu zarodka podłoży mających sprzyjać jego zagnieżdżeniu w endometrium (np. Embryoglue);
  • kontrolowanym urazem endometrium w cyklu poprzedzającym transfer zarodka (Endometrial scratching);
  • zastosowaniem glikokortykosteroidów czy heparyn drobnocząsteczkowych w okresie okołotransferowym;
  • leczeniem lekami immunosupresyjymi lub immunomodulacyjnymi.

W oparciu o rzetelnie przeprowadzone badania naukowe (Evidence Based Medicine) można stwierdzić, że w żadnym z wyżej wymienionych interwencji klinicznych i/lub laboratoryjnych nie potwierdzono jednoznacznie ich skuteczności. W niektórych przypadkach, jak np. w przypadku leczenia immunomodulującego wskazano wręcz, że takie postępowanie nie ma żadnego znaczenia klinicznego i powinno być uznane za eksperymentalne. Leczenie immunomodulacyjne zmienia podatność organizmu na infekcje bakteryjne, wirusowe czy grzybicze. W związku z tym, jeśli w ogóle powinno być ono zalecane i prowadzone, to wyłącznie przez lekarzy specjalistów lub pod ich ścisłym nadzorem. Co więcej, zastosowanie tego typu terapii powinno być szczególnie wnikliwie rozważane w okresach zwiększonej zachorowalności na infekcje sezonowe i większego ryzyka endemii lub epidemii, jak obecnie COVID-19.

W związku z powyższym można stwierdzić, że wymienione powyżej metody i procedury nie są rekomendowane do rutynowego stosowania w diagnostyce i terapii niepłodności u wszystkich Par. Prawdopodobnie mogą być natomiast zaproponowane w indywidualnych sytuacjach, jeśli lekarz uzna, że ich wdrożenie może być w danym przypadku korzystne. Nie ulega wątpliwości, że Pacjenci ośrodków leczenia niepłodności powinni być informowani o możliwości zastosowania tych metod. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie niektórych z nich może nieść za sobą także ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Aby ułatwić Państwu identyfikację tych metod i sygnalizować, które naukowo są skuteczne, na świecie opracowano system oceny sygnalizacji świetlnej (ang. „traffic light rating system”):

  • Zielone światło dostaje procedura, dla której istnieje więcej niż jedno potwierdzające jej skuteczność randomizowane badanie kontrolne, co może świadczyć o tym, że dane działanie jest skuteczne i bezpieczne;
  • Bursztynowego koloru używa się, gdy istnieje niewielka ilość sprzecznych dowodów, co oznacza, że dalsze badania są nadal wymagane i nie można zalecić danej techniki do rutynowego stosowania;
  • Leczenie jest oznaczone na czerwono, jeśli nie ma dowodów na to, że jest skuteczne i bezpieczne.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie brytyjskiego Human Fertilization and Embryology Authority. Skrót zaleceń przetłumaczonych z języka angielskiego znajduje się tutaj.

Przydatne informacje dla Pacjentów dostępne są także na stronie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (Royal College of Obstetricians and Gyneacologists – www.rcog.org.uk) oraz European Society of Human Reproduction and Embryology (www.eshre.com).

prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa
dr n. med. Wojciech Głąbowski

Pencil

Aktualności

Wizyty z osobami towarzyszącymi – uważaj na swoje dziecko!

VL_news_2020_1803mini
calendar

Warsztaty dla zainteresowanych leczeniem:

pon 16 sierpnia

webinar

Zadzwoń do nas +48 91 48 64 345 |napisz do nas

Wysłanie formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów VitroLive poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z VitroLive. Administratorem danych osobowych jest VitroLive Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Marcina Kasprzaka 2a.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.