Poniedziałek - Piątek - 8:00 - 19:00, Sobota - 9:00 - 13:00

Moja pierwsza wizyta

Na swoje pierwsze spotkanie z lekarzem VitroLive przygotuj dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, kserokopię dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz wypełniony formularz leczenia niepłodności dostępny tutaj. 

Standardowa pierwsza wizyta z reguły trwa około 30 minut.